ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sanat Tarihi I REH303 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Seyahat hizmetleri ve turist rehberliği alanındaki yasal düzenlemeleri ve mesleki standartları açıklar.
  2-Turist rehberliği ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  3- Turist rehberliği ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  4-Eserleri edindikleri bilgi ve tecrübe ile yorumlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sanat Tarihine Giriş
  2 Dünyada Sanatın Gelişimi (Primitif Halk Sanatı ve Arkaik Üslup)
  3 Dünyada Sanatın Gelişimi (Klasik Üslup ve Barok Üslup)
  4 Tarih Öncesi Sanatı (Paleolitik ve Mezolitik Çağ Sanatı)
  5 Tarih Öncesi Sanatı (Neolitik ve Kalkolitik Çağ Sanatı)
  6 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu Sanatı (Paleolitik ve Mezolitik Çağ Sanatı ve Yerleşimleri)
  7 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu Sanatı (Neolitik ve Kalkolitik Çağ Sanatı ve Yerleşimleri)
  8 Ara Sınav
  9 Anadolu Devletleri Sanatları (Hititler)
  10 Anadolu Devletleri Sanatları (Hititler ve Frigler)
  11 Anadolu Devletleri Sanatları (Urartular ve Lidyalılar)
  12 Antik Dünyanın Yedi Harikası
  13 Dünyanın Yeni Yedi Harikası
  14 Mısır Sanatı (Mimari Yapılar)
  15 Mısır Sanatı (Resim ve Heykel Sanatı)
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Gombrich, E. H. (1997), Sanatın Öyküsü (Çev. Bedrettin Cömert), İstanbul: Remzi Kitabevi. Barker, Ernest. (1982), Bizans Toplumsal ve Siyasal Düşünüşü (Çev.M.Tunçay), İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları. Erbek, Çağlar. (2012), Sanat Tarihi (Çağlar Boyu İnsan).
  Yardımcı Kitap Freidell, E. (1999), Antik Yunan`ın Kültür Tarihi: Hristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane (Çev. Necati Aça), Ankara: Dost Kitabevi.
  Döküman -
  Dersin Amacı Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar Anadolu`da yaşamış olan uygarlık ve toplumların sanatlarını ve bırakmış oldukları değerleri sanatsal boyutlarıyla öğretmek
  Dersin İçeriği Sanat kavramı. Görsel sanatların rolü. Sanat tarihi. Tarih öncesi dönemden modern çağa dek görsel sanatlar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 4
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 3
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster