ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anadolu Halk Kültürü REH307 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türk Halk Bilimini doğru olarak tanımlar.
  2-Anadolu Halk Kültürünü doğru olarak açıklar
  3-Anadolu halk kültürünü açıklar
  4-Anadolu`da var olan geleneksel adetleri anlatır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtılması
  2 Türk Halk Bilimi tanımı ve tarihçesi
  3 Halk Edebiyatı ve Tiyatrosu
  4 Halk oyunları
  5 Halk bilgisi
  6 Giyim-kuşam-süs
  7 Bayramlar-Karşılamalar-Uğurlamalar
  8 Ara Sınav
  9 Halk müziği, sanatları ve zanaatları
  10 Beslenme ve mutfak
  11 Halk Bilimi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar
  12 Kültürün tanımı, yapısı ve özellikleri
  13 Anadolu kültürü ve geleneksel adetler
  14 Sosyal normlar
  15 Anadolu`da geleneksel adetler
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Akben, F. ve Yazıcı, F. Reşat. (1995). Halk Bilimi. Ankara: Özkan Matbaası Ekici, M. (2004). Halk Bilimi, Ankara: Geleneksel Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Örf ve Adetlerimiz. (1998). Başbakanlık Basımevi, Ankara.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders kapsamında Türk Halk Bilimi ve Anadolu Halk Kültürü konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Türk Halk Bilimi tanımı ve tarihçesi Halk Edebiyatı ve Tiyatrosu Halk oyunları Halk bilgisi Giyim-kuşam-süs Bayramlar-Karşılamalar-Uğurlamalar Halk müziği, sanatları ve zanaatları Beslenme ve mutfak Halk Bilimi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar Kültürün tanımı, yapısı ve özellikleri Anadolu kültürü ve geleneksel adetler Sosyal normlar Anadolu?da geleneksel adetler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 5
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. 5
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 5
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. 3
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. 5
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster