ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye Fiziki ve Beşeri Coğrafyası REH315 GÜZ 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Coğrafya, turizm coğrafyası, rekreasyon, boş zaman kavramlarını tanımlar.
  2-Turizm arzı ve talebinin coğrafi dağılımını ve bunların oluşmasında etkili olan faktörleri açıklar.
  3-Dünya turizminin genel yapısını ve uluslararası turist akışlarını açıklar ve örnekler verir.
  4-İllere ve coğrafi bölgelere göre Türkiye`nin temel turistik çekiciliklerini sıralar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   107
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,57 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye`de turizm, Türkiye nüfusu, Türkiye`de kentsel yerleşimler,
  2 Türkiye`de kırsal yerleşimler, Türkiye kırsal-kentsel yerleşme özellikleri ve turizm,
  3 Turizm türü ve turist tiplerinin coğrafya ile ilişkisi, Türkiye`nin yedi coğrafi bölgesi
  4 Türkiye`de Turizmin Coğrafi Dağılışı Bölgelere göre Turizm Potansiyeli
  5 Rekreasyon, Boş Zaman, Coğrafya ve Turizm İlişkisi
  6 Turizm Arzı ve Coğrafi Dağılımı
  7 Turizm Talebi ve Coğrafi Dağılımı
  8 Ara Sınav
  9 Dünya Turizmi ve Uluslararası Turist Akışı
  10 Türkiye`nin Dünya Turizmindeki Yeri
  11 Akdeniz Bölgesinde Bulunan Turistik Çekicilikler Ege Bölgesinde Bulunan Turistik Çekicilikler
  12 Marmara Bölgesinde Bulunan Turistik Çekicilikler İç Anadolu Bölgesinde Bulunan Turistik Çekicilikler
  13 Karadeniz Bölgesinde Bulunan Turistik Çekicilikler
  14 Doğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Turistik Çekicilikler
  15 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Turistik Çekicilikler
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Atalay, İ, ve Mortan, K. (1997); Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
  Yardımcı Kitap Atalay, İ. (1992). Türkiye Coğrafyası, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Akkuş, A. (1999). Genel Fiziki Coğrafya, Ankara: Nobel Yayınları.
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerin turizm coğrafyası ile ilgili temel kavramlar ve konular hakkında bilgi sahibi olmalarını ve Türkiye?deki turizm arzını (özellikle turistik çekicilikleri) yakından tanıyarak öğrenmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Fiziki Coğrafyaya Giriş. Türkiye`nin Jeolojik Oluşumu. Plaka Tektoniği: Sebepleri ve Bölgedeki Etkileri. Yeryüzü Şekillerinin Oluşumu. Volkanizma ve Karstlaşma Sonucunda Oluşan Yeryüzü Şekilleri. Türkiye`nin Akarsuları, Gölleri, Denizleri ve Diğer Su Kaynakları. Türkiye`de Topraklar, Mineraller ve Kaya Türleri. İklim ve İklim Tiplerinin Bölgesel Dağılımı. Türkiye`de Biyolojik Çeşitlilik. Ekoturizm ve Türkiye`nin Doğal Kaynakları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 5
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 3
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 4
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. -
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 5
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster