ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Tarihi II REH302 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarih öncesi Türk kültürü sınıflandırır
  2-Türk Devletlerinde teşkilat, iktisadi hayat, düşünce ve ahlak, kültür ve sanat ile bunların geçirmiş olduğu değişimleri açıklar
  3-Türk tarihinin önemli evrelerini karşılaştırır
  4- Kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinin önemini açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   102
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,4 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Büyük Selçuklu Devleti
  2 Türkler Anadolu`ya yerleşmeden önce Anadolu`nun tarihi ve kültürel durumu.
  3 Türkler`in Anadolu`ya yerleşmesi ve Türk-Bizans İlişkileri.
  4 Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar siyasi, sosyal ve iktisadi durumu.
  5 Türkiye Selçukluları devrinde Anadolu`da gelişen kültür merkezleri ve kültürel eserler.
  6 Beylikler döneminde Türkiye`de sosyal ve iktisadi hayat.
  7 Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde Ak Koyunlu ve Kara Koyunlu hakimiyeti Dönemi.
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi
  10 Osmanlı Devletinin Yükseliş Dönemi
  11 Yükselme döneminde Osmanlılarda kültür, sanat ve edebiyat.
  12 Osmanlılarda devlet teşkilatı, iktisadi yapı, sosyal yapı ve gündelik hayat.
  13 Tanzimat Dönemi ve sonrasında Osmanlı
  14 Osmanlı Devletinin Yıkılışı
  15 Modern Türkiye`nin Doğuşu
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Ögel, B. (2017), Türk Devlet Anlayışı, Ötüken Yayınları, İstanbul. Kafesoğlu, İ. (2004), Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Koca, S. (2003), Türk Kültürünün Temelleri, Odes Kütür Yayınları, Ankara. Koca, S. (2011), Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri, Berikan Yayınevi.
  Döküman -
  Dersin Amacı Türkiye Türklerinin kültür temellerinin oluşumuna katkıda bulunan Türk devletlerinin tarihi, kültürel ve sosyal alandaki değerlerini öğrenciye aktarmak
  Dersin İçeriği Türklerin Anadolu`ya Yerleşmeden Önceki Anadolu`nun Tarihi ve Kültürel Durumu; Türklerin Anadolu`ya Yerleşmesi ve Türk- Bizans İlişkileri; Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Siyasi, Sosyal, İktisadi Durum ve Kültürel Merkezler; Beylikler Döneminde Türkiye; Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu`nun Kuruluş, Yükselme ve Son Dönemleri; Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri; Modern Türkiye`nin Doğuşu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 5
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 3
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. 2
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 4
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster