ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sanat Tarihi II REH304 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1- Kültür turlarında gruplara liderlik eder.
  2-Sanat tarihinin ele alınan dönemlerine dair bilgileri hatırlar.
  3-Anadolu medeniyetlerini ayırt eder.
  4- Ziyaret edilen bölgelerin kültürel ve coğrafi özelliklerini ayrıntılı olarak tanıtır.
  5-Bir sanat eseri gördüğünde bunu sanat tarihinden örneklerle ilişkilendirerek çözümler.
  6-Çeşitli dini inanışlar, mitoloji, sanat tarihi ve arkeoloji konularında bilgilerini kültür turları sırasında yerli ve yabancı turistlere aktarır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2011212
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   117
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,9 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tarih öncesi çağlarda sanat: Paleolitik ve Mezolitik Çağlar
  2 Tarih öncesi çağlarda sanat: Neolitik ve Kalkolitik Çağlar (Anadolu ve Çatalhöyük)
  3 İlk Uygarlıklar: Mezopotamya Uygarlığı ve Sanatı
  4 İlk Uygarlıklar: Mısır Uygarlığı ve Sanatı
  5 Anadolu: Hitit öncesi ve Hitit Sanatı
  6 Anadolu: Urartu, Frig, Lidya ve Likya Sanatları
  7 Anadolu: Urartu, Frig, Lidya ve Likya Sanatları
  8 Ara Sınav
  9 Roma Sanatı
  10 Yunan Sanatı
  11 Selçuklu Sanatı
  12 Selçuklu Sanatı
  13 Osmanlı Sanatı
  14 Osmanlı Sanatı
  15 Osmanlı Sanatı
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Oktay Aslanapa,(1990). Türk Sanatı(cilt:1-2), Ankara. .
  Yardımcı Kitap Doğan Kuban;(1995).Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul Ara Altun;(1988). Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet,İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Temel odak noktası sanat olan bölümde sanat tarihini Anadolu odaklı olmaya öncelik vererek ortaçağlara kadar dönem ve akımlarıyla tanıtmaktır. Toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullarla bağlantılı olarak sanat alanındaki gelişmeler incelenecektir.
  Dersin İçeriği Sanatın Tarihi Gelişimi, Anadolu`daki Sanat Türleri, Türk Sanatı, Bizans Sanatı, Selçuklu Sanatı, Osmanlı Sanatı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 5
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 4
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 4
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster