ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Davranış ve Protokol Kuralları REH306 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Görgü ve protokol kavramlarını açıklar.
  2-Ülkemizde protokole ilişkin yasal düzenlemeleri açıklar
  3-Temel görgü ve protokol kurallarını uygular.
  4-Konuşurken ve yazarken görgü ve protokol kurallarına uyar.
  5-Çeşitli ortamlarda geçerli görgü ve protokol kurallarını uygular.
  6-Toplantılarda uyulması gereken görgü ve protokol kurallarının neler olduğunu açıklar.
  7-Yemeklerde uyulması gereken görgü ve protokol kurallarının neler olduğunu açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   116
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Protokol Kavramının Tanımı, anlamı, tarihçesi
  2 Protokol mevzuatı
  3 Terbiye, nezaket, görgü ve zarafet kuralları
  4 Protokol listeleri: Ankara`da uygulanan devlet protokol listesi
  5 İllerde uygulanan protokol listesi
  6 Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar
  7 İş yaşamını düzenleyen kurallar: İş yaşamında örgüt hiyerarşi ve protokol kuralları
  8 Ara Sınav
  9 Kurum ve kuruluşlarda protokol: Hitaplar, tanışma ve tanıştırmalar, selamlaşma, tokalaşma vb.
  10 Yazılı ve sözlü iletişimde protokol: Kartvizit protokolü, mektuplarda hitap şekilleri
  11 Araçlarda protokol
  12 Dış görünüm protokolü
  13 Göreve başlama ve ayrılma protokolü
  14 Kurumsal etkinlikler: Törenler, davetler, Açılış, törenler ve konuşmalarda protokol kuralları
  15 Toplantı protokolü, Davet ve ziyaret protokolü: Yemeklerde, hediyeleşmede, çiçek göndermede vb., Yönetici-sekreter ilişkisinde protokol
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Mısırlı, İ. (2011) Görgü, Nezaket ve Protokol Kurallar Uygulamalar, Detay Yayıncılık, Ankara. Yılmaz, Y. (2009). Kamusal ve Toplumsal Alanda Görgü ve Protokol Kuralları, Detay Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap Tutar, H. ve Altınöz, M. (2010), Protokol Bilgisi, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Aytürk, N. (2013), Protokol Bilgisi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, resmi ilişkiler ve iş yaşamında dikkat edilmesi gereken kurallar ve bunların uygulanmasının ilişkilere getireceği düzen konusunda bilgi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Resmi ilişkilerde protokol, tanışma, tanıştırma hitap, çeşitli görgü kuralları (giyim, telefonda konuşma, selamlama vb.), ziyafetlerde protokol bilgisi, farklı milliyetlerin görgü kuralları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 3
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 4
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 3
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 3
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. 5
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster