ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Diksiyon REH308 BAHAR 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1- Daha iyi bir diksiyon, tonlama ve telaffuzla konuşur.
  2- Diksiyon ve telaffuzlarını kontrol eder.
  3-Çeşitli konuşma formlarında uygulama yapar.
  4-Doğru diksiyon ve telaffuzu ayırt eder.
  5-Topluluk karşısında ve mikrofon başında rahat bir şekilde konuşur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dil ve diksiyonun iletişimdeki önemi, dersin içeriği ve amacı, derste kullanılacak kaynaklar hakkında bilgi
  2 Öğrencilerin seçtikleri metinler üzerinden konuşma örneklerinin sunumu ve konuşma defektlerinin tespiti
  3 Konuşmanın 3 temel ögesinden birisi olan nefes alıp verme, nefes alıp verme uygulamaları
  4 Konuşmanın ikinci ögesi olan artikülasyon, tekerleme uygulamaları
  5 Konuşmanın üçüncü ögesi olan ses, ses uygulamaları
  6 Sesli ve sessizler
  7 Türk dilinde bağlaçlar, bağlaç uygulamaları
  8 Ara Sınav
  9 Türk dilinin daraltma özelliği, metin üzerinden çalışma
  10 Türk dilinde vurgu, metin üzerinden çalışma
  11 Fiillerle noktalama
  12 Haber ve program metinleri üzerinden uygulama
  13 Doğaçlama konuşma uygulaması
  14 Kamera karşısında uygulama, haber ve program sunumu
  15 Kamera karşısında uygulama, haber ve program sunumu
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Aksoy, Ö. A. ( 1991). Dil Yanlışları, Adam Yayınları. Dökmen, Ü. ( 1994 ). İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayınları.
  Yardımcı Kitap Gürzap, Can ( 2008 ); Söz Söyleme ve Diksiyon, Remzi Kitabevi.
  Döküman -
  Dersin Amacı Konuşma dili olarak Türkiye Türkçesinin ses özelliklerini, vurgu sistemini, tonlama düzenini temel bilgi olarak edindirmek ve toplum karşısında Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme becerisi kazandırmak.
  Dersin İçeriği Bu dersin temel içeriği kişilerarası iletişim perspektifinden; iletişimin toplumsal rolü, dinleme, sözel iletişim, sözsüz iletişim, ikna edici iletişim, iletişimde algı konularından oluşmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 3
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 5
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. 4
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 3
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. 5
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster