ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Flora ve Fauna REH312 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye flora ve faunasını açıklar
  2-Türkiye`deki bitki ve hayvan türlerinden örnekler verir
  3-Flora ve fauna konusunda araştırma yapar.
  4-Türkiye`deki bitki ve hayvan türlerini korur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   130
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,33 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ekosistem, kommunite ve populasyon kavramları, Flora ve vejetasyon kavramları, Biyolojik çeşitlilik tanımlar
  2 Türkiye florasındaki zenginlik ve çeşitliliğin nedenleri, Türkiye`de botanik araştırmalarının tarihçesi
  3 Türkiye`nin orman ağaçları ve tanıtımı, endemik bitkiler
  4 Marmara ve Karadeniz bölgesi bitki örtüsü
  5 Ege ve İç Anadolu Bölgesi bitki örtüsü
  6 Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi bitki örtüsü
  7 Akdeniz bölgesi bitki örtüsü, Turistlerce en çok sorulan ağaç ve bitkiler
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye Faunası-Hayvanlar
  10 Türkiye Faunası-Anadolu Kaplanı, Geyik
  11 Türkiye Faunası-Kelaynak, Kangal Köpeği
  12 Türkiye Faunası-Van Kedisi, Ankara Kedisi
  13 Türkiye Faunası-Deniz Kaplumbağası
  14 Anadolu`ya özgü diğer hayvanlar
  15 Sunum Haftası
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Demir, C. ve Çevirgen A. (2006). Ekoturizm Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  Yardımcı Kitap Öğretim üyesinin ders notları
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders kapsamında Türkiye`deki flora ve fauna yapısının ve ekolojik koşulların incelenmesi amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Türkiye`nin flora ve fauna yapısı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 3
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. 3
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 4
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. -
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. 4
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster