ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler REH316 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerini uygular.
  2-Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler bölümünün organizasyon yapısını açıklar.
  3-Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinde yazılı, sözlü, görsel ve işitsel araçları kullanır.
  4-Turizm işletmesi için halkla ilişkiler faaliyetleri planlar ve yürütür.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2012020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   107
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,57 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Halkla İlişkiler Kavramının Tanımı, Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi
  2 Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkilerin Yeri, Önemi, İlkeleri ve Örgütlenmesi
  3 Halkla İlişkilerin İşletme İçinde ve Dışında Örgütlenmesi
  4 Misafir İlişkileri Mi? Halkla İlişkiler Mi?
  5 İletişim Kavramı ve İletişim Süreci
  6 İletişim Çeşitleri
  7 Etkin İletişim
  8 Ara Sınav
  9 Sözlü ve Yazılı İletişim
  10 Sözsüz İletişim (Beden Dili)
  11 Kurum içi iletişim
  12 Turizm işletmelerinde halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları.
  13 Turizm işletmelerinde halkla ilişkilerde etkin sunuş tekniği.
  14 Türkiye`de turizm işletmelerinde halkla ilişkiler uygulamalarında örnekler
  15 Türkiye`de turizm işletmelerinde halkla ilişkiler uygulamalarında örnekler
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Sabuncuoğlu, Z. (2004). İşletmelerde Halkla İlişkiler, İstanbul: Aktüel Yayınları. Çamdereli, M. (2000). Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Ankara: Çizgi Kitabevi.
  Yardımcı Kitap Yavuz, C. (2006). Halkla İlişkiler, Detay Yayıncılık: Ankara. Odabaşı, Y. (2005).Satış ve pazarlamada müşteri ilişkileri yönetimi, 5. Baskı, Sistem Yayıncılık: İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Halkla ilişkilerin ve iletişimin örgütler için ne kadar önemli olduğu diğer sektör örgütlerince fark edilmekte ve uygulanmaktadır. Ancak, turizm işletmeleri, özellikle çok büyük ve kurumsal olamayan işletmelerin henüz bu konunun ciddiyetinin farkına varamadığı açıkça görülmektedir. Turizm işletmeleri yönetici ve çalışanları ile bu alanda eğitim gören öğrencilere halkla ilişkiler ve iletişim konusunun öneminin anlatılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Turizm işletmelerinde hakla ilişkiler faaliyetlerinin kapsamı, halkla ilişkiler bölümünün organizasyon yapısı ve işletmedeki yeri, halkla ilişkiler faaliyetlerinde yazılı, sözlü, görsel ve işitsel araçları kullanabilme ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlama ve yürütme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. 3
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 2
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 2
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. 3
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster