ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anadolu Uygarlıkları I REH201 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anadolu`nun Tarih Öncesi Çağları hakkında açıklama yapar.
  2-Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında analiz yapar.
  3-Bilgi ve verileri mesleki anlamda değerlendirir.
  4-Anadolu`nun tarih süreci içerisinde hangi gelişmişlik özellikleri taşıdığını açıklar.
  5-Demirçağ Anadolusu`nu detaylı olarak yorumlar.
  6-Anadoludaki Hellen ve Roma Uygarlıklarının ortaya koyduğu sanat eserlerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   133
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,43 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tarih Öncesi Uygarlıklar.(Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Khalkolitic Dönemler Tarih Öncesi Uygarlıklar.(Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Khalkolitic Dönemler
  2 Anodolo`da Tunç Çağı (Troia)
  3 Hatti Uygarlığı (Dini , sanatı)
  4 Hitit Uygarlığı (Hitit Kültürünün özellikleri, Hititlerde din, sanat)
  5 Anadolu`da İ.Ö 1.Binde Küçük Krallıklar Dönemi
  6 Geç Hitit Uygarlığı (Geç Hitit Stilleri, sanatı, mimarlığı, Geç Hitit Sanatının Yunan Sanatına etkileri)
  7 Urartu Uygarlığı (Her alanıyla Urartu Sanatı )
  8 Ara Sınav
  9 Persler ve İyonyalılar
  10 Frigya Uygarlığı (Fryg Sanatı) heykel sanatı maden eserler, mimarlık)
  11 Lydia Uygarlığı (Lydia Sanatı ,mimarisi)
  12 Lykia Uygarlığı (Lykia Sanatı , Kaya Anıtları ve mimarlık)
  13 Anadolu`da Pers Egemenliği Dönemi)
  14 Anadolu`da Roma Uygarlığı.
  15 Anadolu Arkeolojisinde tarihsel coğrafyada bölgeler
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Gür, S. (2008) İlk İnsandan Selçukluya Anadolu Uygarlıkları ve Antik Kentler, İstanbul: Alfa Yayınları Desti. M. (2005) Anadolu Uygarlıkları, İstanbul: Dost Kitabevi
  Yardımcı Kitap Akurgal.E. (2000) Anadolu Uygarlıkları, İstanbul: Phoenix Yayınevi
  Döküman -
  Dersin Amacı Bin yıllar boyunca uygarlıkların merkezi olan Anadolu topraklarında , tarih süreci içerisinde yer alan uygarlıkların tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Tarih Öncesi Uygarlıklar.(Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Khalkolitic Dönemler Anodolo`da Tunç Çağı (Troia) Hatti Uygarlığı (Dini , sanatı) Hitit Uygarlığı (Hitit Kültürünün özellikleri, Hititlerde din, sanat) Anadolu`da İ.Ö 1.Binde Küçük Krallıklar Dönemi Geç Hitit Uygarlığı (Geç Hitit Stilleri, sanatı, mimarlığı, Geç Hitit Sanatının Yunan Sanatına etkileri) Urartu Uygarlığı (Her alanıyla Urartu Sanatı ) Frigya Uygarlığı (Fryg Sanatı) heykel sanatı maden eserler, mimarlık) Lydia Uygarlığı (Lydia Sanatı ,mimarisi) Lykia Uygarlığı (Lykia Sanatı , Kaya Anıtları ve mimarlık) Anadolu`da Pers Egemenliği Dönemi) Anadolu`da Hellen Uygarlığı Anadolu`da Roma Uygarlığı. Anadolu Arkeolojisinde tarihsel coğrafyada bölgeler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 5
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster