ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anadolu Uygarlıkları II REH202 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anadolu kronolojisini yorumlar.
  2-Yunan ve Roman Sanatının karakteristik özelliklerini yorumlar.
  3-Bizans sanatının önemli yapılarını belirtir.
  4-Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemi karakteristik özelliklerini karşılaştırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   133
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,43 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anadolu kronolojisi
  2 Yunan ve Roman Sanatının benzeyen ve ayrılan noktaları
  3 Roma Sanatının karakteristik özellikleri Bizans Sanatına olan etkileri
  4 Bizans Sanatının başlangıç ve gelişim aşamaları
  5 Bizans Döneminden Anadoluda kalan önemli örnekler
  6 Bizans Sanatının belli başlı mimari formları
  7 İstanbuldaki örnekler, Anadoludaki örnekler
  8 Ara Sınav
  9 Selçuklu döneminden önce varolan beylikler ve eserleri
  10 Selçuklu dönemi karakteristik özellikleri ve bu dönemi yansıtan önemli örnekler
  11 Konya ve Kayserideki örnekler
  12 Selçuklu döneminin ardından Anadoluda kurulan beylikler ve sanata olan katkıları
  13 Bursa yapıları ve karakteristik özellikleri
  14 Osmanlı dönemi genel karakteristik özellikleri
  15 Osmanlı dönemi örnekleri
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Akurgal.E. (2000) Anadolu Uygarlıkları,(2. Baskı), İstanbul: Phoenix Yayınevi
  Yardımcı Kitap Arslan, A. (2017) Hıstory Of Anatolıa Through Readıngs : For Tour Guiding Students, (1. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Eski Türk destanlarının incelenmesi, Eski Türk Uygarlığı ve Anadolu Mitolojisinin zenginliğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Anadolu kronolojisi Yunan ve Roman Sanatının benzeyen ve ayrılan noktaları Roma Sanatının karakteristik özellikleri Bizans Sanatına olan etkileri Bizans Sanatının başlangıç ve gelişim aşamaları Bizans Sanatının belli başlı mimari formları Bizans Döneminden Anadoluda kalan önemli örnekler İstanbuldaki örnekler, Anadoludaki örnekler Selçuklu döneminden önce varolan beylikler ve eserleri Selçuklu dönemi karakteristik özellikleri ve bu dönemi yansıtan önemli örnekler Konya ve Kayserideki örnekler Selçuklu döneminin ardından Anadoluda kurulan beylikler ve sanata olan katkıları Bursa yapıları ve karakteristik özellikleri Osmanlı dönemi genel karakteristik özellikleri Osmanlı dönemi örnekleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 5
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster