ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Arkeoloji I REH203 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anadolu`da Tarih öncesi ve Tarih Çağları uygarlıklarını tanımlar.
  2-Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatlarını yorumlar.
  3-Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatlarını değerlendirir.
  4-Hititler Dönemi Anadolu`sunu açıklar.
  5-Anadolu`da eski çağlardaki ölüm ve gömü geleneklerini yorumlar.
  6-Anadolu`da ki Ana Tanrıça Kültü konusunu yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Arkeolojide tarihlendirme yöntemleri .
  2 Müzeciliğin doğuşu , gelişimi ve kopyalama yöntemleri
  3 Anadolu`da Tarih öncesi çağlar ve Uygarlıklar(Paleolitik ve Mezolitik Dönem)
  4 Anadolu`da Neolitik ve Kalkolitik Dönemler ve Tunç Çağları
  5 Bu Dönemler ışığında Çayönü , Çatalhöyük,
  6 Aşıklıhöyük gibi yerleşimlerin tanıtımı
  7 Anadolu`da Tarihi Çağlara geçiş ve ilk uygarlıklar.
  8 Ara Sınav
  9 Hititler Döneminde Anadolu
  10 Hattuşa Kenti ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı`nın Arkeolojik açıdan incelenmesi.
  11 Hititler dünyasında yaşam ve toplum Anadolu`da Eski Çağlarda ölüm ve gömü
  12 Anadolu`da Tarihi Çağlarda ölüm ve gömü
  13 Anadolu`da Ana Tanrıça Kültü
  14 Mitolojik Truva Savaşı ve Eski Truva Kenti
  15 Alişar Antik Kenti
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Sevin, V., (2003) Anadolu Arkeolojisi, (4. baskı) İstanbul: Der Yayınları
  Yardımcı Kitap Sevin, V., (1999) Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı, (2. baskı) İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları Bahn,P., (1999) Arkeolojinin ABC`si,(1. Baskı) İstanbul: Kabalcı Yayınevi Er, Y., (2006) Klasik Arkeoloji Sözlüğü, ( 1. Baskı) Ankara: Phoenix Yayınevi
  Dersin Amacı Arkeoloji biliminin tanıtımın yanısıra, Anadolu nun Tarih Öncesi ve tarih Çağlarındaki eski uygarlıkları hakkında tanıtıcı bilgi sağlanması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Arkeolojide tarihlendirme yöntemleri Müzeciliğin doğuşu , gelişimi ve kopyalama yöntemleri Anadolu`da Tarih öncesi çağlar ve Uygarlıklar(Paleolitik ve Mezolitik Dönem) Anadolu`da Neolitik ve Kalkolitik Dönemler ve Tunç Çağları Bu Dönemler ışığında Çayönü , Çatalhöyük, Aşıklıhöyük gibi yerleşimlerin tanıtımı . Anadolu`da Tarihi Çağlara geçiş ve ilk uygarlıklar. Hititler Döneminde Anadolu Hattuşa Kenti ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı`nın Arkeolojik açıdan incelenmesi. Hititler dünyasında yaşam ve toplum Anadolu`da Eski Çağlarda ölüm ve gömü Anadolu`da Tarihi Çağlarda ölüm ve gömü Anadolu`da Ana Tanrıça Kültü Mitolojik Truva Savaşı ve Eski Truva Kenti
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 3
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 3
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 5
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 5
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster