ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sürdürülebilir Turizm REH608 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler çevre sorunları hakkında genel bir bilgiye sahip olacaktır.
  2-Turizmin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin farkına varacaktır.
  3-Turizm ve çevre dengesi hakkında bilgiler edinir.
  4-Sürdürülebilir turizm yaklaşım modellerini kavrar.
  5-Öğrencilerde çevre koruma bilinci oluşur.
  6-Sürdürülebilir turizm uygulaması yapan bölgelerin karşılaştırılıp analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje10166
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sürdürülebilirlik kavramı ve yaklaşımlar,
  2 Sürdürülebilir turizm kavramı ve özellikleri,
  3 Sürdürülebilir turizmin temel ilkeleri,
  4 Sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (Sürdürülebilir turizme çevresel yaklaşım)
  5 Sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (Sürdürülebilir turizme ekonomik yaklaşım)
  6 Sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (Sürdürülebilir turizme toplumsal yaklaşım)
  7 Sürdürülebilir turizm ile taşıma kapasitesi ilişkisi,
  8 Ara Sınav
  9 Turizm taşıma kapasitesi kavramı,
  10 Turizm taşıma kapasitesinin boyutları (Ekolojik boyutu, Fiziksel boyutu, Ekonomik boyutu),
  11 Turizm taşıma kapasitesinin boyutları (Toplumsal boyutu, Psikolojik boyutu),
  12 Turizm taşıma kapasitesini etkileyen faktörler,
  13 Turizm gelişme düzeyi ile taşıma kapasitesi dengesi,
  14 Sürdürülebilir turizm stratejileri
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mikail Kara
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Mowforth, M., Munt, I. Tourism and Sustainablity. (2009). 3.ed. New York: Routledge.
  Yardımcı Kitap N. Kahraman ve O. Türkay. (2012). Turizm ve Çevre, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Doğal ve kültürel çevrenin turizm için önemi, turizm ürünü içindeki çevre bileşenlerinin analizi ve turizmde çevre koruma uygulamaları hakkında öğrencilere vizyon ve farkındalık kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde; Sürdürülebilirlik kavramı ve yaklaşımlar, sürdürülebilir turizm kavramı ve özellikleri, sürdürülebilir turizmin temel ilkeleri, sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (sürdürülebilir turizme çevresel yaklaşım, sürdürülebilir turizme ekonomik yaklaşım, sürdürülebilir turizme toplumsal yaklaşım), sürdürülebilir turizm ile taşıma kapasitesi ilişkisi, turizm taşıma kapasitesi kavramı, turizm taşıma kapasitesinin boyutları (ekolojik boyutu, fiziksel boyutu, ekonomik boyutu, toplumsal boyutu, psikolojik boyutu), turizm taşıma kapasitesini etkileyen faktörler, turizm gelişme düzeyi ile taşıma kapasitesi dengesi, sürdürülebilir turizm stratejileri konuları ele alınacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 5
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 5
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. -
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 5
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster