ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Arkeoloji II REH204 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Klasik Arkeoloji terminolojisini açıklar.
  2-Antik kent yapılanmalarını açıklar.
  3-Antik Çağ yontu , seramik ve mimarisini analiz eder.
  4-Antik Çağda günlük yaşam hakkında açıklama yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Klasik Arkeolji terminolojisi , .
  2 Antik Çağ şehirlerinin kuruluş şekilleri, şehrin öğeleri
  3 Tiyatronun doğuşu ve Anadolu`nun Antik Çağ Yunan ve Roma Tiyatroları
  4 Greek Tiyatrosu ve bölümleri, Roma Tiyatrosu ve bölümleri, şehrin öğeleri
  5 Tapınaklar ve tapınım kültü, Greek ve Roma Tapınak mimarisi.
  6 Antik Çağda mimari düzenler
  7 Antik Çağda latrinalar, hamamlar ve yıkanma,
  8 Ara Sınav
  9 Eski Çağda spor ve Olimpiyatlar
  10 Antik çağ seramik sanatı, seramik kap formları
  11 Antik çağ yontu sanatı, yontu sanatının genel özellikleri.
  12 Antik Çağ mimari sanatı.
  13 Roma Sanatı (seramik, yontu, mimari, resim, mozaik)
  14 Eski Yunan ve Romada günlük yaşam.Eski Yunan ve Roma kent mimarisi.
  15 Anadolu`da bulunan belli başlı Antik Grek ve Roma eserleri Anadolu Arkeolojisinde tarihsel coğrafyada bölgeler.
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Ökse, A. T., ( 1999) Önasya Arkeolojisi Seramik Terimleri, (1. Baskı), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları Morrison, C., (2002) Antik Sikkeler Bilimi Nümismatik,(1. Baskı), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları Harl,K. W., (2002) Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber Bizans ve Roma kitapları,(1. Baskı), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
  Yardımcı Kitap Atlan, S., (1993) Grek Sikkeleri, (1. Baskı), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları Cömert, B., (2008) Mitoloji ve İkonografi, (3. Baskı) İstanbul: De Ki Basım Yayım Çavuş,M., (2004) Sümela Manastırının Freskleri, (1. Baskı) Ankara: Ajans Türk Basın ve Basım A. Ş. Akkaya, T., (2000) Ortodoks İkonaları, (1. Baskı) İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
  Dersin Amacı Öğrencilere Antik Çağ insanının düşünceleri sonucunda ortaya koyduğu sanat eserlerinin tanıtılmasını sağlayacak bilgilerin verilmesi
  Dersin İçeriği Klasik Arkeolji terminolojisi , Antik Çağ şehirlerinin kuruluş şekilleri, şehrin öğeleri Tiyatronun doğuşu ve Anadolu`nun Antik Çağ Yunan ve Roma Tiyatroları Grek Tiyatrosu ve bölümleri, Roma Tiyatrosu ve bölümleri, şehrin öğeleri. Tapınaklar ve tapınım kültü, Grek ve Roma Tapınak mimarisi. Antik Çağda mimari düzenler Antik Çağda latrinalar, hamamlar ve yıkanma, Eski Çağda spor ve Olimpiyatlar Antik çağ seramik sanatı, seramik kap formları Antik çağ yontu sanatı, yontu sanatının genel özellikleri. Antik Çağ mimari sanatı. Roma Sanatı (seramik, yontu, mimari, resim, mozaik) Eski Yunan ve Romada günlük yaşam. Eski Yunan ve Roma kent mimarisi. Anadolu`da bulunan belli başlı Antik Grek ve Roma eserleri Anadolu Arkeolojisinde tarihsel coğrafyada bölgeler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 3
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 4
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster