ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme REH410 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizmde tanıtma ve satış geliştirme yöntemlerini açıklar.
  2-Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemini yorumlar.
  3-Turizmde tanıtım ve satış geliştirme yöntemleri hakkında bilgi verir.
  4-Türkiye`nin turizm amaçlı tanıtım faaliyetleri hakkında yorum yapar.
  5-Turistik tanıtma ve satış geliştirmede bilişim tekonolojisinin önemini açıklar.
  6-Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
  7-Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10133
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje10155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanıtma kavramı ve ilişkili diğer kavramlar,
  2 Tanıtım planı ve içeriği,
  3 Turizm sektöründe tanıtma,
  4 Turizmde tanıtma araçları,
  5 Turistik tanıtımda uyulması gereken kurallar,
  6 Türkiye`nin turistik tanıtım faaliyetlerinden örnekler,
  7 Turizmde pazarlama karması elemanları,
  8 Ara Sınav
  9 Satış geliştirmenin pazarlama karması içindeki yeri,
  10 Reklamın satış geliştirmedeki rolü ve özellikleri,
  11 Kişisel satışın satış geliştirmedeki rolü ve özellikleri,
  12 Halkla ilişkilerin satış geliştirmedeki rolü ve özellikleri,
  13 Tüketim psikolojisi, satın alma motifleri.
  14 Satışta iletişimin rolü, satış süreçleri.
  15 Satışta stratejik düşünme ve stratejik hedefler oluşturma
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mikail Kara
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Rızaoğlu, B. (2003), Turizmde Tanıtma, Aydın:Kartal Ofset Matbaacılık.
  Yardımcı Kitap Tavmergen, İ. P. ve Meriç, P.Ö. (2002), Turizmde Tanıtma ve Halkla İlişkiler, Ankara: Turhan Kitabevi.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders kapsamında, öğrencilerin turizmde tanıtma ve satış geliştirme araçları konusundaki bilgi ve kazanımlarının arttırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim eğitim yöntemi kullanılacak bu dersin içeriğinde; Tanıtma kavramı ve ilişkili diğer kavramlar, Tanıtım planı ve içeriği, Turizm sektöründe tanıtma, Turizmde tanıtma araçları, Turistik tanıtımda uyulması gereken kurallar, Türkiye`nin turistik tanıtım faaliyetlerinden örnekler, Turizmde pazarlama karması elemanları, Satış geliştirmenin pazarlama karması içindeki yeri, Reklamın satış geliştirmedeki rolü ve özellikleri, Kişisel satışın satış geliştirmedeki rolü ve özellikleri, Halkla ilişkilerin satış geliştirmedeki rolü ve özellikleri konuları ele alınacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. 4
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 5
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 5
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 4
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 4
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster