ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk ve Anadolu Mitolojisi REH211 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türk Mitolojisini ana hatlarıyla açıklar.
  2-Anadolu inançlarının doğal sonucu ortaya çıkan mitolojileri yorumlar.
  3-Efsanelerdeki tanrılar, yarı tanrılar, kahramanlar ve efsanevi varlıkların insanlarla olan ilişkilerini yorumlar.
  4-İslamiyetten önceki Türk Destanları hakkında analiz yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mit Mitoloji ve Edebiyat
  2 Mitlerin Şekli, Mitlerin İşlevi
  3 Mitlerin İcra Bağlamı
  4 Türk Mitolojisinin Orta Asya Kökenleri
  5 Avcı Çobanlar Dönemi, Anaerkil ve Ataerkil dönem Türk Mitolojisi
  6 İslamiyetten önceki Türk Destanları
  7 İslamiyetten önceki Türk Destanları
  8 Ara Sınav
  9 Türk Mitolojisinin Kültleri ve Çeşitlenmeleri
  10 Türk Mitolojisinin Kültleri ve Çeşitlenmeleri
  11 Türk Mitolojisinde Teogoni Mitleri
  12 Türk Mitolojisinde Kozmogoni Mitleri
  13 Türk Mitolojisinde Eskatoloji Mitleri
  14 Halk Kültürü, Halk İnanci ve Mitoloji
  15 Anadoludan belli başlı Efsane, Memorat ve Mitoloji
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Çoruhlu ,Y. (2017) Türk Mitolojisinin Ana Hatları,(8. Baskı) İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Eyuboğlu,İ.,Z. (1998) Anadolu Mitolojisi, (1. Baskı) İstanbul: Derin Yayınları.
  Yardımcı Kitap Uraz, M., (1992) Türk Mitolojisi. (1.Baskı), İstanbul: Düşünen Adam Yayınları.
  Dersin Amacı Eski Türk destanlarının incelenmesi, Eski Türk Uygarlığı ve Anadolu Mitolojisinin zenginliğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Mit Mitoloji ve Edebiyat Mitlerin Şekli, Mitlerin İşlevi Mitlerin İcra Bağlamı Türk Mitolojisinin Orta Asya Kökenleri Avcı Çobanlar Dönemi, Anaerkil ve Ataerkil dönem Türk Mitolojisi İslamiyetten önceki Türk Destanları İslamiyetten önceki Türk Destanları Türk Mitolojisinin Kültleri ve Çeşitlenmeleri Türk Mitolojisinin Kültleri ve Çeşitlenmeleri Türk Mitolojisinde Teogoni Mitleri Türk Mitolojisinde Kozmogoni Mitleri Türk Mitolojisinde Eskatoloji Mitleri Halk Kültürü, Halk İnanci ve Mitoloji Anadoludan belli başlı Efsane, Memorat ve Mitoloji
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 3
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 3
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster