ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri REH412 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel yöntemin temel özelliklerini saptar.
  2-Araştırma sorununun nasıl seçildiğini ve tanımlandığını açıklar.
  3-Literatür taramasının neden ve nasıl yapıldığını tartışır.
  4-Nicel, nitel ve karma araştırma modellerini betimler..
  5-Örneklem seçme tekniklerini açıklar.
  6-Veri toplama araçlarının sahip olması gereken özellikleri tartışır.
  7-Veri çözümlemede kullanılan istatistiksel teknikleri listeler.
  8-Araştırmalarda uyulması gereken etik kuralları açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10133
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje10166
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   99
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilimsel Araştırma Kavramı ve Özellikleri,
  2 Bilimsel Araştırma İle İlgili Temel Kavramlar,
  3 Bilimsel Araştırma Süreci,
  4 Veri Toplama Yöntemleri,
  5 Ölçek Türleri,
  6 Araştırma Evreni
  7 Örneklem ve Örnekleme Yöntemleri,
  8 Ara Sınav
  9 Veri Analiz Teknikleri,
  10 Araştırma sorusu, Araştırma Hipotezleri
  11 SPSS Programı ve SPSS Uygulamaları,
  12 SPSS Programı ve SPSS Uygulamaları,
  13 SPSS Programı ve SPSS Uygulamaları,
  14 Bilimsel Araştırma Sürecinde Etik
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mikail Kara
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı 6. Baskı. Sakarya Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 22.Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde; Bilimsel Araştırma Kavramı ve Özellikleri, Bilimsel Araştırma İle İlgili Temel Kavramlar, Bilimsel Araştırma Süreci, Veri Toplama Yöntemleri, Ölçek Türleri, Araştırma Evreni, Örneklem ve Örnekleme Yöntemleri, Veri Analiz Teknikleri, Araştırma sorusu, Araştırma Hipotezleri, SPSS Programı ve SPSS Uygulamaları, Bilimsel Araştırma Sürecinde Etik konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. 5
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 4
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 5
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 5
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 5
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster