ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi REH210 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Rekreasyon ve Animasyon kavramlarını tanımlar ve açıklar.
  2-Rekreasyon ve Turizm ilişkisini açıklar.
  3-Birey ve toplum yaşamında rekreasyonun önemini analiz eder.
  4-Yerel ve merkezi yönetimlerde halk için rekreasyonun nasıl planlanacağını analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   133
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,43 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Zaman, Çalışma Zamanı, Serbest Zaman, Boş
  2 Zaman ve Rekreasyon Tanımları
  3 Rekreasyonun Belirleyicileri, Rekreasyonun Tarihi
  4 İnsan Yaşamında Boş Zaman, Oyun ve Rekreasyonun Önemi
  5 Çağdaş Toplumda Boş Zaman, Oyun ve Rekreasyonun Önemi
  6 Boş Zaman Davranışları ve Doğal-Kültürel Çevre Arasındaki İlişkiler
  7 Rekreasyon ve Turizmin Merkezi Olarak Boş Zaman; Boş Zaman, Rekreasyon, Oyun, Animasyon ve Turizm arasındaki ilişkiler
  8 Ara Sınav
  9 Gelişmekte olan kavramlar; Eko/ kırsal/ tarım/ yeşil/ sürdürülebilir/ özel ilgi turizmi
  10 Rekreasyon ve animasyon hizmet alanları. Rekreasyon tesisleri ve hizmetleri dağıtım sistemleri, rolleri ve aralarındaki ilişkiler. Kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen toplumsal örgütlerin sunduğu rekreasyon fırsatları ve hizmetler
  11 Bir meslek alanı olarak rekreasyon ve animasyonun doğası
  12 Ağırlama hizmetlerinin bir bileşeni olarak animasyon ve animatörlük mesleği
  13 Sürdürülebilirlik kavramı ve ilkeleri, rekreasyon ve turizme uyarlanmaları
  14 Turizmin gelişiminde ve sürdürülmesinde rekreasyonun önemi
  15 Turizmin gelişiminde ve sürdürülmesinde rekreasyonun önemi
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Kaynaklar Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A., Dinç, Y. (2017) Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi: Örnek Animasyon Uygulamaları, Ankara: Detay Yayıncılık Hazar, A. (2014) Rekreasyon ve Animasyon, Ankara: Detay Yayıncılık
  Yardımcı Kitap Yaylı,A. (2014) Rekreasyona Giriş, Ankara: Detay Yayıncılık
  Döküman -
  Dersin Amacı 1. Boş zaman ve rekreasyonun ne olduğu, turizm ile ilişkisi, hem insan hayatındaki hem de yerel ve bölgesel ekonomik kalkınmadaki yeri konusunda öğrencilerde temel bir kavrayış geliştirmek dersin temel amacını oluşturmaktadır.
  Dersin İçeriği Zaman, Çalışma Zamanı, Serbest Zaman, Boş Zaman ve Rekreasyon Tanımları Rekreasyonun Belirleyicileri, Rekreasyonun Tarihi İnsan Yaşamında Boş Zaman, Oyun ve Rekreasyonun Önemi Çağdaş Toplumda Boş Zaman, Oyun ve Rekreasyonun Önemi Boş Zaman Davranışları ve Doğal-Kültürel Çevre Arasındaki İlişkiler Rekreasyon ve Turizmin Merkezi Olarak Boş Zaman; Boş Zaman, Rekreasyon, Oyun, Animasyon ve Turizm arasındaki ilişkiler Rekreasyon Turizmi ve Boş Zaman İlişkileri; Turizmin unsurları, turizm ürünleri. Rekreasyon kaynakları, turizmde çekicilikler ve rekreasyon ürünü; Rekreasyon ürününün değişik boyutları Gelişmekte olan kavramlar; Eko/ kırsal/ tarım/ yeşil/ sürdürülebilir/ özel ilgi turizmi Rekreasyon ve animasyon hizmet alanları. Rekreasyon tesisleri ve hizmetleri dağıtım sistemleri, rolleri ve aralarındaki ilişkiler. Kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen toplumsal örgütlerin sunduğu rekreasyon fırsatları ve hizmetler Bir meslek alanı olarak rekreasyon ve animasyonun doğası Ağırlama hizmetlerinin bir bileşeni olarak animasyon ve animatörlük mesleği Sürdürülebilirlik kavramı ve ilkeleri, rekreasyon ve turizme uyarlanmaları Turizmin gelişiminde ve sürdürülmesinde rekreasyonun önemi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. 4
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 5
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 4
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 5
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. -
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster