ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizm Pazarlaması REH215 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramları, kuramları, ilkleri ve uygulamaları açıklar.
  2-Turizm işletmelerinde çevre analizi, turizmde tüketici davranışı, turizmde hedef pazar seçimi, turizm ürünü, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma kavramlarını açıklar.
  3-Turizmde ziyaretçi varış yeri pazarlamasının nasıl yapıldığını yorumlar.
  4-Turizmde pazarlama faaliyetlerinin örgütlenmesi ve denetlenmesi konularını analiz eder.
  5-Turizmde pazarlama faaliyetlerinin örgütlenmesi ve denetlenmesi konularını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   116
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm Pazarlaması İle İlgili Temel Kavramlar
  2 Hizmet Pazarlaması
  3 Turizm İşletmeleri Pazarlama Çevresi Analizi
  4 Turizmde Tüketici Davranışı
  5 Turizmde Tüketici Davranışı
  6 Hedef Pazarın Belirlenmesi (pazar bölümlendirme, pazar hedefleme ve konumlandırma)
  7 Hedef Pazarın Belirlenmesi (pazar bölümlendirme, pazar hedefleme ve konumlandırma)
  8 Ara Sınav
  9 Turizm Ürünü
  10 Turizm İşletmelerinde Fiyatlandırma
  11 Turizmde Dağıtım
  12 Turizm İşletmelerinde Tutundurma
  13 Turizm İşletmelerinde Pazarlama Faaliyetlerinin Uygulanması
  14 Turizm İşletmelerinde Pazarlama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
  15 Destinasyon Pazarlaması
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Hacıoğlu, N. (2016) Turizm Pazarlaması, (11. Baskı) Ankara: Nobel Yayınları Rızaoğlu, B. (2016) Turizm Pazarlaması, (6. Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık. Kozak, N. (2014) Turizm Pazarlaması,(7. Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık Artuğer, S. (Edit.). (2014) Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Turizmde Uygulamaları, Ankara: Detay Yayıncılık., Kılıç, B. (Edit.). ve Öter, Z. (Edit). (2015) Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, İstanbul: Beta Basım Yayın
  Yardımcı Kitap Kılıç, S. ve Demir, S. (2015) Turizm Pazarlaması, (1. Baskı), Ankara: Gazi Kitabevi Özdemir, G. (2013) Destinasyon Pazarlaması ve Yönetimi, (1. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık Özdemir, G. (2007) Destinasyon Pazarlaması, (1. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık Argan, M. (2006) Eğlence Pazarlaması, (1. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, pazarlama kavram, kuram, ilke ve uygulamalarını turizm işletmeleri ve ziyaretçi varış yerleri açısından incelemektir.
  Dersin İçeriği Pazarlama Kavramı Tanımı, Kapsamı ve Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler, Hizmet Pazarlaması, Turizm Pazarlamasına Giriş, Turizm Pazarlama Çevresi, Turizm Pazarlaması Planlaması, Pazarlama Bilgi Sistemleri, Turizm Pazarı, Ürün, Dağıtım, Fiyat, Tutundurma, İnsan, Fiziksel Kanıtlar, Süreçler ve Elektronik Ortamda Pazarlama
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 3
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 4
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 5
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 4
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 3
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster