ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizm Sosyolojisi REH209 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizmin oluşumuna etki eden sosyal çerçeveyi tanımlar.
  2-Turizm olayından turistin sosyal etkilenmesini analiz eder.
  3-Turizm olayından yerel halkın ve çalışanların etkilenme koşullarını analiz eder.
  4-Sosyoloji ve turizm ilişkisini açıklar.
  5-Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   133
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,43 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyoloji ve Diğer Bilimler, Sosyolojide Yöntem ve Kullanılan Teknikler
  2 Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler, Toplumsal Değişme
  3 Sosyolojinin Turizm Olayına Yaklaşımı, Turizmin Topluma Etkilerini Belirleyen Temel Faktörler
  4 Turizmin Ekonomik Etkileri, Turizmin Fiziksel Etkileri, Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri
  5 Turizm ve Kültürel Değişim
  6 Turistler Arasındaki İlişkilerin Boyutları, Turizm İletişimi ve Etkileşimdeki Kültürler
  7 Semboller, Kültürlerarası Etkileşimde Turist Rehberlerinin Rolü
  8 Ara Sınav
  9 Turist-Yerel Halk Karşılaşmalarının Boyutları, Turizmde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
  10 Turizmde Yeni Bir Anlayış olarak Turizm Etiği
  11 Kültür ve İletişim, Toplumsal Kategoriler ve Kalıp Yargılar
  12 Türk Toplumunun Bos Zaman ve Tatil Etkinliklerinin Sosyolojik Nitelikleri
  13 Türkiye`ye Gelen Turistlerin Bazı Toplumsal Özellikleri
  14 Yurtdışında Yaşayan Türklerin Turizm Açısından Değerlendirilmesi
  15 Turizmde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Turizm Etiği
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Avcıkurt, C. (2017) Turizm Sosyolojisi: Genel ve Yapısal Yaklaşım, (5. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık
  Yardımcı Kitap Tuna, M.(2007) Turizm, Çevre ve Toplum, (1. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık
  Döküman -
  Dersin Amacı Turizm sosyolojisinin temel kavramları anlatılarak, modern sosyoloji kuramlarının öğretilmesi.
  Dersin İçeriği Sosyolojinin Tanımı ve Konusu, Sosyolojinin Genel Amaçları, Sosyoloji ve Diğer Bilimler, Sosyolojide Yöntem ve Kullanılan Teknikler, Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler, Toplumsal Değişme, Sosyolojinin Turizm Olayına Yaklaşımı, Turizmin Topluma Etkilerini Belirleyen Temel Faktörler, Turizmin Ekonomik Etkileri, Turizmin Fiziksel Etkileri, Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri, Turizm ve Kültürel Değişim, Turistler Arasındaki İlişkilerin Boyutları, Turizm İletişimi ve Etkileşimdeki Kültürler, Semboller, Kültürlerarası Etkileşimde Turist Rehberlerinin Rolü, Turist-Yerel Halk Karşılaşmalarının Boyutları, Turizmde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Turizmde Yeni Bir Anlayış olarak Turizm Etiği, Kültür ve İletişim, Toplumsal Kategoriler ve Kalıp Yargılar, Türk Toplumunun Bos Zaman ve Tatil Etkinliklerinin Sosyolojik Nitelikleri, Türkiye`ye Gelen Turistlerin Bazı Toplumsal Özellikleri, Yurtdışında Yaşayan Türklerin Turizm Açısından Değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 3
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 3
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 3
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster