ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Yabancı Dil İngilizce III REH309 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İngilizce dilini mesleki anlamda kullanır
  2-İngilizce mesleki terminolojiyi karşılaştırır
  3-Turist rehberliği ile ilişkili terimleri açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   105
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Adjectives and intensifiers, past simple and continuous
  2 Asking about and describing routines, subject and object question
  3 Making decisions and giving reasons, future with will and going to
  4 Comparing careers, comparative and superlatives
  5 Dribing abilities and difficulties, modal verbs
  6 Describing reasons for actions, adverbs of purpose
  7 Talking about your experience present perfect simple
  8 Ara Sınav
  9 Making suggestions to visitors, first condition
  10 Discussing sport, expression with take, verb constructions for likes and dislikes
  11 Comparing past and present habits, used to and would
  12 Describing plans for a trip, present simple and continuous fort he future
  13 Talking about relationships, uses of get
  14 Talking about relationships, uses of get
  15 Review
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe/İngilizce
  Dersin Koordinatorü İngilizce Okutmanı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Majure, R. (1992) English for Front Office Staff, Ministry of Tourismand ILO, Ministry of Tourism Publications, Ankara, Turkey. Majure, R., vd. (1992) English forFood&Beverage Service Staff, Ministry of Tourismand ILO, Ministry of Tourism Publications, Ankara, Turkey.
  Yardımcı Kitap Akar, N. Z. ,Özkan Y., &Tarhan, Ş. (2005) Language & Communication Skills after Graduation. Ankara: METU
  Döküman -
  Dersin Amacı Turizm işletmelerinde çalışma ortamında yabancı konuklarla yüz yüze iletişim sırasında İngilizceyi etkili bir şekilde dinleyebilme ve anlayabilme; Turizm işletmelerinde çalışma ortamında yabancı konuklarla yüz yüze iletişim sırasında İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilme; Turizm işletmelerinde çalışma ortamında yabancı konuklarla iletişim sırasında İngilizceyi etkili bir şekilde yazabilme ve not alabilme; Turizm işletmelerinde çalışma hayatı boyunca mektup, faks ve e-postaların nasıl yazılacağını etkin bir şekilde anlayabilme; Turizm işletmelerinde çalışma hayatı boyunca kullanılan kelime, deyim ve kavramları anlayabilme.
  Dersin İçeriği Turizm rehberliği alanı ile ilgili gerekli yabancı literatür bilgisi, öğrencinin İngilizce turizm rehberliği yapabilmesi için gerekli terminolojiyi öğrenmesi ve bu bilgileri mesleki alanda uygulayabilecek tecrübe kazanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 1
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. 4
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. 1
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 2
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 3
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 4
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 4
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 4
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster