ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Yabancı Dil İngilizce IV REH310 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İngilizce dilini mesleki anlamda kullanır.
  2-İngilizce mesleki terminolojiyi açıklar
  3-Mesleki İngilizceyi etkin olarak kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   115
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,83 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Job descriptions, modals, making requests
  2 Abbreviations and symbols
  3 Present continuous or future arrangements
  4 Asking and giving information, would like
  5 Writing replies to request for information
  6 Countable/uncountable nouns, preferences, imperatives , prepositions
  7 Future perfect and future perfect continuous
  8 Ara Sınav
  9 Giving directions, giving advice and suggestions
  10 Methods of payment
  11 Writing a narrative, comparatives and superlatives
  12 Talking about plans and intentions, writing letters of recommendation
  13 Time prepositions, taking reservations, telephone messages and letters of confirmation
  14 Degrees of probability
  15 Complaining or apologising
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe/İngilizce
  Dersin Koordinatorü İngilizce okutmanı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Majure, R. (1992) English for Front Office Staff, Ministry of Tourismand ILO, Ministry of Tourism Publications, Ankara, Turkey. Majure, R., vd. (1992) English forFood&Beverage Service Staff, Ministry of Tourismand ILO, Ministry of Tourism Publications, Ankara, Turkey.
  Yardımcı Kitap Akar, N. Z. ,Özkan Y., &Tarhan, Ş. (2005) Language & Communication Skills after Graduation. Ankara: METU
  Döküman -
  Dersin Amacı Turizm işletmelerinde çalışma ortamında yabancı konuklarla yüz yüze iletişim sırasında İngilizceyi etkili bir şekilde dinleyebilme ve anlayabilme; Turizm işletmelerinde çalışma ortamında yabancı konuklarla yüz yüze iletişim sırasında İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilme; Turizm işletmelerinde çalışma ortamında yabancı konuklarla iletişim sırasında İngilizceyi etkili bir şekilde yazabilme ve not alabilme; Turizm işletmelerinde çalışma hayatı boyunca mektup, faks ve e-postaların nasıl yazılacağını etkin bir şekilde anlayabilme; Turizm işletmelerinde çalışma hayatı boyunca kullanılan kelime, deyim ve kavramları anlayabilmek.
  Dersin İçeriği Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi, Günlük İngilizce, Okuma, Dinleme ve Yazma Alıştırmaları, Yeni dilbilgisi yapıları, Kolay ve etkili öğrenme stratejileri, Mesleki ve genel kelime bilgisi, Upper Intermediate seviyede okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinleme yapabilme, diyaloglar geliştirebilme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. -
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. 4
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster