ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Yabancı Dil İngilizce II REH206 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kendini orta seviyede ingilizce cümlelerle tanımlar.
  2-Sıfat cümlecikleri ile cümle kurar.
  3-Zarf cümlecikleri ile cümle kurar.
  4-İsim cümlecikleri ile cümle kurar.
  5-Günlük hayatta kullanılan İngilizce yapı ve kelimeler ile konuşur.
  6-Farklı kültürlerle ilgili analiz yapar.
  7-Bireysel, bir arkadaşıyla ya da grup halinde çalışma yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   133
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,43 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 1. Ünite geniş zaman ve şimdiki zaman, yiyecek teması
  2 1. Ünite gelecek zaman ifadeleri, aile teması ve kişilik sıfatları
  3 2. Ünite present perfect ve geçmiş zaman, para teması
  4 3. Ünite karşılaştırma ve üstünlük kalıpları, ulaşım araçları teması
  5 4. Ünite zorunluluk yapıları, -ed/ -ing ile biten sıfatlar, telefon dili
  6 5. Ünite geçmiş zaman ifadeleri
  7 Tekrar ve yardımcı kitap
  8 Ara Sınav
  9 6. Ünite edilgen cümleler, sinema ile ilgili kelimeler
  10 6. Ünite çıkarım yapıları: might, can`t, must vb. vücutla ilgili kelimeler
  11 7. Ünite Koşul cümlecikleri, eğitim ile ilgili kelimeler
  12 7. Ünite zarf cümlecikleri, ev ile ilgili kelimeler, yardımcı kitap
  13 8. Ünite isim cümlecikleri, -ing / to kalıpları, alışveriş ve iş teması
  14 9. Ünite koşul cümlecikleri, sıfatlar ve zarflar
  15 10. Ünite sıfat cümlecikleri, bileşik isimler, yardımcı kitap
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü yabancı dil öğretim elemanı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları yabancı dil öğretim elemanı
  Kaynaklar Christina Latham-Koenig, C. O. (2016). English File Intermediate Student`s Book. Oxford: Oxford University Press. Christina Latham-Koenig, C. O. (2016). English File Intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press.
  Yardımcı Kitap Mirici, İ. H. ve Dağabak, F., (2016) A Practical Guide to Advanced English Grammar, (10. Baskı) Ankara: Siyasal Kitabevi
  Döküman -
  Dersin Amacı B2 düzeyde öğrencilerin 4 dil becerisini (okuma, yazma, konuşma, dinleme) ve orta üstü seviyede kelime bilgisi kazanmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği 1. Ünite geniş zaman ve şimdiki zaman, yiyecek teması, 1. Ünite gelecek zaman ifadeleri, aile teması ve kişilik sıfatları, 2. Ünite present perfect ve geçmiş zaman, para teması, 3. Ünite karşılaştırma ve üstünlük kalıpları, ulaşım araçları teması, 4. Ünite zorunluluk yapıları, -ed/ -ing ile biten sıfatlar, telefon dili, 5. Ünite geçmiş zaman ifadeleri, Tekrar ve yardımcı kitap, 6. Ünite edilgen cümleler, sinema ile ilgili kelimeler, 6. Ünite çıkarım yapıları: might, can`t, must vb. vücutla ilgili kelimeler, 7. Ünite Koşul cümlecikleri, eğitim ile ilgili kelimeler, 7. Ünite zarf cümlecikleri, ev ile ilgili kelimeler, yardımcı kitap, 8. Ünite isim cümlecikleri, -ing / to kalıpları, alışveriş ve iş teması, 9. Ünite koşul cümlecikleri, sıfatlar ve zarflar, 10. Ünite sıfat cümlecikleri, bileşik isimler, yardımcı kitap
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 4
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 4
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster