ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki İkinci Yabancı Dil Almanca I REH207 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kendini ifade edecek seviyede Almanca konuşur.
  2-Turizm sektörüne yönelik Almanca dilbilgisi ve becerisi ile konuşur.
  3-Turizm sektörü ile ilgili Almanca kalıpları kullanır.
  4-Almanca metinleri okur.
  5-Turizm ile ilgili Almanca kelime hazinelerini geliştirir.
  6-Turizm sektörüne yönelik Almanca konuşmayı geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 6021530
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Fokus Struktur: Am Bahnhof, sich begrüssen, Definiter arikel
  2 Zahlen von1-10, Kurze Aussagen, Fragen stellen, Personalpronomen
  3 Konjugation:Singular,Plural Personen, Dinge und Personen nennen und zuordnen
  4 Wortfragen, Satzfragen, kurze aussagen über Personen,
  5 Diktat, Vokale und Umlaute
  6 Negativartikel, Possesivartikel
  7 Bekannte und Familie buchstabieren, Wortschatzübungen, Verbtabellen
  8 Ara Sınav
  9 Fokus Schreiben und Hören, Modalverb-können, Satzklammer bei Modalverben, Angaben im Wortfeld
  10 Fokus Strukturen, auf dem Campingplatz, familie vorstellen, kleine Probleme lösen,
  11 Fokus Strukturen, auf dem Campingplatz, familie vorstellen, kleine Probleme lösen,
  12 Preise und Mengen von Lebensmitteln angeben, Zahlen von100-1000, Jahreszahlen, Genetiv bei Eigennamen
  13 Preise und Mengen von Lebensmitteln angeben, Zahlen von100-1000, Jahreszahlen, Genetiv bei Eigennamen
  14 Essenswünsche aeussern, Herkunft nennen, Konjugation haben,möchten,Laendernamen weltweit,
  15 Essenswünsche aeussern, Herkunft nennen, Konjugation haben,möchten,Laendernamen weltweit,
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları bölüm öğretim elemanları
  Kaynaklar Aufderstraße, H., Müller, J. veStorz, T., (2016) Lagune Kursbuch 1 Deutsch als Fremdsprache, Deutchland: Heuber Verlag Aufderstraße, H., Müller, J. veStorz, T., (2016) Arbeitsbuch 1 Deutsch als Fremdsprache, Deutchland: Heuber Verlag
  Yardımcı Kitap Aufderstraße, H., Müller, J. veStorz, T., (2016) Lehrerhandbuch 1 Deutsch als Fremdsprache, Deutchland: Verlag Lagune , 3 Audio-CDs,Heuber Verlag
  Döküman -
  Dersin Amacı Turizm sektöründe Almanca yabancı dil bilgi ve becerisini kullanma
  Dersin İçeriği Fokus Struktur: Am Bahnhof, sich begrüssen, Definiter arikel, Zahlen von1-10, Kurze Aussagen, Fragen stellen, Personalpronomen, Konjugation:Singular,Plural Personen, Dinge und Personen nennen und zuordnen, Wortfragen, Satzfragen, kurze aussagen über Personen, Diktat, Vokale und Umlaute, Negativartikel, Possesivartikel, Bekannte und Familie buchstabieren, Wortschatzübungen, Verbtabellen, Fokus Schreiben und Hören, Modalverb-können, Satzklammer bei Modalverben, Angaben im Wortfeld, Fokus Strukturen, auf dem Campingplatz, familie vorstellen, kleine Probleme lösen, Fokus Strukturen, auf dem Campingplatz, familie vorstellen, kleine Probleme lösen, Preise und Mengen von Lebensmitteln angeben, Zahlen von100-1000, Jahreszahlen, Genetiv bei Eigennamen, Preise und Mengen von Lebensmitteln angeben, Zahlen von100-1000, Jahreszahlen, Genetiv bei Eigennamen, Essenswünsche aeussern, Herkunft nennen, Konjugation haben,möchten,Laendernamen weltweit, Essenswünsche aeussern, Herkunft nennen, Konjugation haben,möchten,Laendernamen weltweit,
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 3
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster