ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki İkinci Yabancı Dil Almanca II REH208 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kendilerini ifade edecek seviyede Almanca konuşur.
  2-Turizm sektörüne yönelik Almanca dilbilgisi ve becerisi ile konuşur.
  3-Turizm sektörü ile ilgili Almanca kalıpları kullanır.
  4-Almanca metinleri okur.
  5-Turizm ile ilgili Almanca kelime hazinelerini geliştirir.
  6-Turizm sektörüne yönelik Almanca konuşmayı geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 60000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   133
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,43 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Fokus Struktur: Alltagsdinge, nach etwa ssuchen und fragen, Akkusativergaenzung, Akk.ergaenzung im wortfeld
  2 sagen was man im Alltagsleben wichtig oder unwichtig findet, Akkusativ Personalpronomen, Wortschatzübungen
  3 Definitionpronomen, Indefinitpronomen, Gegenstaende qulalifizieren,
  4 Auf Reisen in Europa, eine Wohnung beschreiben, ein Fax schreiben, Diktat schreiben, Laendernamen in Europa
  5 Modalverben:müssen, dürfen,wollen, sollen,, Gebote und Verbote aussprechen, Wortschatzübungen
  6 Trennbare Verben, Weitere starke Verben, Satzklammer bei trennbarenVerben, Auf Bitten reagieren,
  7 Betonung bei Saetzen mit trennbaren Verben, Übungen zu Verben mit Voklawechsel und Umlaut,Notizen schreiben
  8 Ara Sınav
  9 Grammatikübungen, Satzübersetzungen vom türkischen in Deutsche, Wortschatzübungen
  10 Wechselpraepositionen, positionverben, Situativ-,Direktiv-und Herkunftsergaenzung, berichten woher jemand kommt und wohin jemand geht
  11 Wechselpraepositionen, positionverben, Situativ-,Direktiv-und Herkunftsergaenzung, berichten woher jemand kommt und wohin jemand geht
  12 Dativergaenzung in phrasen, einladung und Gaeste einleden, Einladungen vorbereiten, über Hotelinformationen sprechen, Wortschatzübungen
  13 Uhrzeiten, Datum, Perfekt, Jahr-und Monatsangabeni Zeitangaben für Tagesablaeufe machen, über Alltag sprechen
  14 Uhrzeiten, Datum, Perfekt, Jahr-und Monatsangabeni Zeitangaben für Tagesablaeufe machen, über Alltag sprechen
  15 Diktat, Demonstrativartikel, Terminkalender organisieren, Über Wetter sprechen, Wortschatzübungen
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölüm Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Aufderstraße, H., Müller, J. veStorz, T., (2016) Lagune Kursbuch 1 Deutsch als Fremdsprache, Deutchland: Heuber Verlag Aufderstraße, H., Müller, J. veStorz, T., (2016) Arbeitsbuch 1 Deutsch als Fremdsprache, Deutchland: Heuber Verlag
  Yardımcı Kitap Aufderstraße, H., Müller, J. veStorz, T., (2016) Lehrerhandbuch 1 Deutsch als Fremdsprache, Deutchland: Verlag Lagune , 3 Audio-CDs,Heuber Verlag
  Döküman -
  Dersin Amacı Turizm sektöründe Almanca yabancı dil bilgi ve becerisini kullanma
  Dersin İçeriği Fokus Struktur: Alltagsdinge, nach etwa ssuchen und fragen, Akkusativergaenzung, Akk.ergaenzung im wortfeld, sagen was man im Alltagsleben wichtig oder unwichtig findet, Akkusativ Personalpronomen, Wortschatzübungen, Definitionpronomen, Indefinitpronomen, Gegenstaende qulalifizieren, Auf Reisen in Europa, eine Wohnung beschreiben, ein Fax schreiben, Diktat schreiben, Laendernamen in Europa, Modalverben:müssen, dürfen,wollen, sollen,, Gebote und Verbote aussprechen, Wortschatzübungen, Trennbare Verben, Weitere starke Verben, Satzklammer bei trennbarenVerben, Auf Bitten reagieren, Betonung bei Saetzen mit trennbaren Verben, Übungen zu Verben mit Voklawechsel und Umlaut,Notizen schreiben, Grammatikübungen, Satzübersetzungen vom türkischen in Deutsche, Wortschatzübungen, Wechselpraepositionen, positionverben, Situativ-,Direktiv-und Herkunftsergaenzung, berichten woher jemand kommt und wohin jemand geht, Dativergaenzung in phrasen, einladung und Gaeste einleden, Einladungen vorbereiten, über Hotelinformationen sprechen, Wortschatzübungen, Uhrzeiten, Datum, Perfekt, Jahr-und Monatsangabeni Zeitangaben für Tagesablaeufe machen, über Alltag sprechen , Diktat, Demonstrativartikel, Terminkalender organisieren, Über Wetter sprechen, Wortschatzübungen
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 3
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster