ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki İkinci Yabancı Dil Almanca III REH313 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bireylerin görünüşleriyle ilgili yorum yapar.
  2-Ön yargı ve hoşgörüye ait fikir yürütür.
  3- İşe başvurusu, CV hazırlar.
  4-Mesleki beklentileri dile getirir.
  5-Hava durumunu ve doğa olaylarını açıklar.
  6- Yiyecek adlarını bilir, yöresel yemekleri tanıtır, mönü kartı hazırlar.
  7-Turistlere gerekli bilgileri verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Şahıs tasvirleri, sıfatlar ve isimler
  2 Giyim, önyargı ve hoşgörü
  3 Hayal edilen meslekler, geçmiş zaman
  4 Okul sistemi, yan cümle
  5 Meslek seçimi
  6 Meslek seçimi
  7 TV ve radyo programları, dönüşlü fiiller
  8 Ara Sınav
  9 Soru zamirleri ve ilgeçler
  10 Derecelendirme ve karşılaştırma
  11 Etken ve edilgen cümle
  12 Fiilin ``Zu`` ile kullanımı
  13 Fiilin ``Zu`` ile kullanımı
  14 Anne baba ve çocuklar, düzenli ve düzensiz fiiller
  15 Geçmişte ve günümüzde eğitim
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Almanca Okutmanı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Netzwerk A1
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Dersin okutmanı tarafından hazırlanmış ders notları, CD
  Dersin Amacı Temel Almanca Gramer yapısı, Kelime Bilgisi, günlük konuşma kalıpları, dinleme-anlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik alıştırmalar. Dönem sonunda öğrencilerin kendilerini ve yakın çevrelerini tanıtabilmeleri, basit düzeyde ve iletişim kurabilmesi amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Başlangıç düzey gramer bilgisi, 4 temel becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.Kelime Bilgisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 2
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. 1
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. 2
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 3
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 1
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 2
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 3
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. -
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster