ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki İkinci Yabancı Dil Rusça III REH313 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çok basit düzeyde dil bilgisi kazanır.
  2-Basit düzeyde Rusça mesleki iletişim yeteneği kazanır.
  3-Basit düzeyde Rusça bir metni okur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Rus dili alfabesi, Rus dili seslerinin transkripsiyonu.
  2 Alfabedeki sesler ve Türkçede yerlerini tutan sesler.
  3 Rusça yazım sistemi, basit düzeyde otel terimleri.
  4 Rusça yazım örnekleri. Sayılar
  5 Fonetik
  6 Ünlü ve ünsüz sesler, vurgu ve tonlama.
  7 Şahıs zamirleri. İşaret zamirleri.
  8 Ara Sınav
  9 Şahıs zamirleri. İşaret zamirleri.
  10 İsimler (cinsler). Kendini tanıtma, tanışma, selamlaşma
  11 Yer sorma, yön belirtme.
  12 Otel donanımı, mobilya, eşyalar. Zaman sorma, basit zaman kavramı, saat.
  13 Olumlu/olumsuz soru ve cevaplar.
  14 Temel düzeyde fiiller.
  15 Okuma
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Rusça okutmanı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları
  Kaynaklar Miller, L., Politova, L. ve Ribakova, İ. (2000). Bir varmış Bir yokmuş Rusça eğitime başlayanlar için derslik, S.Peterburg, Havronina, V. (1988). Alıştırmalarla Rusça. Moskova.
  Yardımcı Kitap Abdulraşidova, N; Gültekin, M. (2005). Adım Adım Rusça. Ankara.Praktiçeskiy kurs russkogo yazıka dlya rabotnikov servisa, S.A.Havronina Govorite pravil`no, N.B. Karavanova; Russian in Exercises, Khavronina-Shirochenskaya
  Döküman -
  Dersin Amacı Günlük yaşama dair konuşma yapabilmelerini; turistler/müşterilerle mesleki düzeyde iletişim kurabilmelerini ve temel düzeyde metinleri sözlük yardımıyla okuyabilmelerini sağlamak ve gelecekte kendi kendilerine dillerini geliştirebilme becerisini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Rus dilinin oluşum tarihi hakkında bilgi; Rus alfabesine serbest şekilde kullanabilmesi; kelimedeki hecelerin rolünü fark etmesi; bazı harflerin düzgün telâffuz bilgisi, Rusça?da vurgunun önemi, Cümle kavramı; soru cümlelerinin tonlanmasına göre tanınması; ismin cinsi hakkında tam bilgiye sahip olmaları; şahıs zamirlerinin düzgün kullanılması; sahiplik zamirlerin düzgün kullanılması; konuşmalar: selamlama, hatır sorma, kendini tanıtma, tanışma.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 1
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. 3
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 3
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 2
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. -
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster