ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki İkinci Yabancı Dil Almanca IV REH314 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizm sektöründe Almanca yabancı dil bilgi ve becerisini kullanır.
  2-Farklı kültür etkileşiminde Almanca yabancı dil bilgi ve becerisini kullanır.
  3-Otel ve restoran işletmeciliğinde Almanca yabancı dil bilgi ve becerisini kullanır.
  4-Almanca konuşma/diyalog tümcelerini iyi bir telaffuzla geliştirir.
  5-Almanca otel tanıtım broşürleri hazırlar.
  6-Almanca beğeni ya da eleştiri metinlerini açıklar
  7- turistlerin tatillerinin memnuniyetine yönelik dilsel çözümler üretir.
  8-Yeni Çağ`ın yedi harikası ile Antik Çağ`ın yedi harikasını Almanca olarak karşılaştırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bir broşürde yer alan turistik bir tesisin Almanca tanıtımının eksik ya da yeterli yönlerinin, ayrıca etkileyiciliğinin sınıf içerisinde Almanca tartışılması
  2 Coğrafya ve iklim hakkında konuşma, kendi ülkesinin tasviri
  3 İlgi (Relativ) zamiri ve yan cümle olarak ilgi cümlesi
  4 Doğayı koruma, ilgi cümle yapısıyla konuşma alıştırmaları
  5 Tatil hazırlıkları, tatil planı yapma
  6 Tatil hazırlıkları, tatil planı yapma
  7 Yabancı ülkede çalışmak
  8 Ara Sınav
  9 `Um..zu` ve `damit` bağlaçlarıyla yan cümleler oluşturma
  10 Röportaj dinleme, anlama ve hazırlama
  11 Edilgen cümle oluşturma
  12 Okuma parçası: Im Reisebüro
  13 Okuma parçası: Im Reisebüro
  14 Okuma parçası: Die kluge Ehefrau
  15 Okuma parçası: Ferien auf dem Bauernhof
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Almanca okutmanı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erdem Karabulut, KPDS-ÜDS-YDS Almanca, Pelikan Yayıncılık, 2003. Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme : Studio d A1, Deutsch als Fremdsprache , Kurs und Übungsbuch ,Teilband 1 Rita Maria Niemann, Dong Ha Kim :Studio d A1, Deutsch als Fremdsprache , Sprachtraining Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache () Lesenovelle
  Yardımcı Kitap Balaban, M. (1992). Deutsch für das Gebiet des Tourismus Balaban, M. (1992). (1992), Tisch Reservierung, Zimmer Reservierung
  Döküman Okutmanın ders notları, CD
  Dersin Amacı Bu ders Almancaya giriş niteliğindedir ve turizm öğrencilerine temel iletişim becerileri kazandırmayı amaçlar. Öğrencilere temel Almanca dil bilgisinin öğretilmesi, basit ve net olarak yöneltilen soruları anlayabilme, günlük konuşma yapabilme, form doldurma, kısa mektup yazabilme, iş hayatı ile ilgili konuşma ve basit yazışmaları yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme, biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme. Selamlama, kendini tanıtma, cümle yapısı, artikel, kişi zamirleri, fiil, sayılar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 1
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. 1
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 3
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 3
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. 3
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 3
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster