ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki İkinci Yabancı Dil Rusça IV REH314 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Adların çekimi ve çoğul halini kullanır.
  2-Fiillerin zaman çekimlerini açıklar
  3- Asal sayıları ve sıra sayılarını açıklar
  4-Olumlu olumsuz cümleler kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Adlar: Adların çekim durumları. Rusça kadın ve erkek adları ve çekimleri.
  2 Adların Çoğul Durumları: Çoğulun yapılışı. Adların çoğullarında özel durumlar.
  3 Adların Çoğul Durumları: Yalnız tekil olarak kullanılan adlar. Yalnız çoğul olarak kullanılan adlar.
  4 Sıfatlar: Sıfatların cins takıları. Niteleme sıfatları.
  5 Sıfatlar: Soru sıfatları. İlgi sıfatları. İyelik sıfatları.
  6 Sıfatlar: Sıfatların çekimleri.
  7 Sayılar: Asal sayılar. Sıra sayıları.
  8 Ara Sınav
  9 Konuşma: Saat Sorma ve Söyleme.
  10 Fiiller: Fiil türleri.
  11 Fiiller: Fiillerin çekimleri. Fiillerin cinslere göre değişimi.
  12 Zamanlar: Şimdiki zaman.
  13 Zamanlar: Geçmiş zaman. Gelecek zaman
  14 Zamanlar: Birleşik gelecek zaman.
  15 Zamanlar: Basit gelecek zaman.
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Rusça okutmanı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları
  Kaynaklar Köksal, N. A., Gültekin, M. (2005) Adım Adım Rusça, Ankara: Kurmay Yayınevi. Miller, L; Politova, L; Ribakova, İ. (2000) Rusça Eğitime Başlayanlar İçin Derslik, S.Peterburg, Moskova.
  Yardımcı Kitap Havronina, V. (1988) Alıştırmalarla Rusça. Moskova,
  Döküman -
  Dersin Amacı Rusça yazmayı pekiştirme. Ruslarla basit bir şekilde tanışabilmeği, isteklerini sorup, cevaplandırmağı, kendi arzularını bildirmeği öğretmek. Saat sorma ve söyleme. Alışveriş yaparken konuşabilme.
  Dersin İçeriği Adların çekim durumları öğrenilmesi. Sıfata verilen sorunun incelenmesi. İsmin çoğul hali hakkında tam bilgi. Olumsuz cümlelerin kuruluşu. Fiilin şimdiki zamanını kullanabilmesi Bileşik cümle yapısının kavranılması. Asal sayıların öğrenilmesi. Sıra sayılarının kullanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 1
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. 3
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 2
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 2
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. 2
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 3
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster