ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki İkinci Yabancı Dil Rusça I REH207 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Adların çekimi ve çoğul halini cümle içinde kullanır.
  2-Fiillerin zaman çekimlerini cümle içinde kullanır.
  3-Asal sayıları ve sıra sayılarını söyler.
  4-Olumlu olumsuz cümleler kurar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Adlar: Adların çekim durumları. Rusça kadın ve erkek adları ve çekimleri.
  2 Adların Çoğul Durumları: Çoğulun yapılışı. Adların çoğullarında özel durumlar.
  3 Adların Çoğul Durumları: Yalnız tekil olarak kullanılan adlar. Yalnız çoğul olarak kullanılan adlar.
  4 Sıfatlar: Sıfatların cins takıları. Niteleme sıfatları.
  5 Sıfatlar: Soru sıfatları. İlgi sıfatları. İyelik sıfatları.
  6 Sıfatlar: Sıfatların çekimleri.
  7 Sayılar: Asal sayılar. Sıra sayıları.
  8 Ara Sınav
  9 Konuşma: Saat Sorma ve Söyleme.
  10 Fiiller: Fiil türleri.
  11 Fiiller: Fiillerin çekimleri. Fiillerin cinslere göre değişimi.
  12 Zamanlar: Şimdiki zaman.
  13 Zamanlar: Geçmiş zaman. Gelecek zaman
  14 Zamanlar: Birleşik gelecek zaman.
  15 Zamanlar: Basit gelecek zaman.
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yabancı dil öğretim elemanı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Yabancı dil öğretim elemanları
  Kaynaklar Köksal, N. A., Gültekin, M. (2005) Adım Adım Rusça, Ankara: Kurmay Yayınevi, Miller, L; Politova, L; Ribakova, İ. (2000) Rusça Eğitime Başlayanlar İçin Derslik, S.Peterburg, Moskova.
  Yardımcı Kitap Havronina, V. (1988) Alıştırmalarla Rusça. Moskova.
  Döküman -
  Dersin Amacı Turizm sektörüne yönelik temel Rusça bilgisi edinmek.
  Dersin İçeriği Adlar: Adların çekim durumları. Rusça kadın ve erkek adları ve çekimleri. Adların Çoğul Durumları: Çoğulun yapılışı. Adların çoğullarında özel durumlar. Adların Çoğul Durumları: Yalnız tekil olarak kullanılan adlar. Yalnız çoğul olarak kullanılan adlar. Sıfatlar: Sıfatların cins takıları. Niteleme sıfatları. Sıfatlar: Soru sıfatları. İlgi sıfatları. İyelik sıfatları. Sıfatlar: Sıfatların çekimleri. Sayılar: Asal sayılar. Sıra sayıları. Konuşma: Saat Sorma ve Söyleme. Fiiller: Fiil türleri. Fiiller: Fiillerin çekimleri. Fiillerin cinslere göre değişimi. Zamanlar: Şimdiki zaman. Zamanlar: Geçmiş zaman. Gelecek zaman Zamanlar: Birleşik gelecek zaman. Zamanlar: Basit gelecek zaman.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında yönetim, pazarlama, işletme ve iktisat konuları ile tarih, coğrafya, kültür konularında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. -
  3 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  5 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  6 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  7 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri ilgili ya da ilgisiz taraflara sözlü ya da yazılı aktarabilir. -
  8 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili projelerde bağımsız ya da başkalarıyla birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışır. -
  9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Bu bağlamda rehberlik ile ilgili çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırır; kendisini de kişisel ve mesleki anlamda geliştirir. 3
  10 Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. Ayrıca iletişimi sağlayabilecek yeterlilikte 2. yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
  11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  12 Rehberlik mesleği iş etiğine sahip olur, işini mesleğinin gerektirdiği yasalar çerçevesinde yerine getirir. -
  13 Sosyal, doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konularında sahip olduğu bilinç ile hareket eder. -
  14 İnsan sağlığı ve hijyeni, dış görünüş konularına dikkat eder. -
  15 Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster