ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik KMÜ503 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kimyasal olayların ve proseslerin matematiksel olarak ifade edilmesi.
  2-Kimyasal proseslerin mühendislik açısından incelenmesi ve çözümlenmesi için gerekli olan matematiksel denkliklerin oluşturulması
  3-Bu denkliklerin çözümü için analitik ve sayısal çözümleme tekniklerinin öğretimi ve uygulanması.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kimya mühendisliği ve matematik, Lineer denklemler: matris ve determinantlar, vektörler ve tensörler, koordinat sistemleri.
  2 Lineer sistemler, lineer olmayan denklem sistemleri, sayısal yöntemler
  3 Adi diferansiyel denklemler: birinci dereceden, ikinci dereceden diferansiyel denklemler, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, kısmi diferansiyel denklemler
  4 Laplace dönüşümleri, başlangıç değer problemleri, sınır değer problemleri;
  5 Matematiksel modelleme ve formülasyon prensipleri
  6 Kütle denkliği, enerji denkliği, taşınım eşitlikleri, hal eşitlikleri.
  7 Ara Sınav
  8 Ara Sınav
  9 Kimya mühendisliğinde bazı proses birimlerinin matematiksel modellemesi
  10 Sabit ve değişken hacimli izotermal sürekli karıştırmalı tank reaktör (CSTR) modellemesi
  11 Mikroskobik denklikler, süreklilik denklemi
  12 Kimya mühendisliğinde matematiksel modelleme örnekleri
  13 Akışkanlar mekaniği ve kütle transferi ile ilgili diferansiyel denklemlerin çözümleri
  14 Kimyasal reaksiyon mühendisliği ile ilgili diferansiyel denklemlerin çözümleri.
  15 Kimyasal reaksiyon mühendisliği ile ilgili diferansiyel denklemlerin çözümleri.
  Ön Koşul Yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Ahmet YARTAŞI
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ahmet Yartaşı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Rice, G. R. and Do, D. D. 1995. Applied Mathematics and Modelling for Chemical Engineering, John Wiley & Sons, Inc. New York. 2. H. S. Fogler. 1998. Elements of Chemical Reaction Engineering: Wiley 3. Loney, N. W. 2001. Applied Mathematical Methods for Chemical Engineers: CRC Press, New York. 4. Lopez, R. J. 2001. Advanced Engineering Mathematics: Addison-Wesley, New York.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı İleri kimya mühendisliği problemlerini matematiksel olarak modelleyebilme ve çözümleyebilme.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 1
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 2
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. -
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. -
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 3
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. -
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. -
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster