ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Deneysel Yöntem ve Veri Analizi KMÜ504 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel istatistik metotlarını deney tasarlama, deneysel sonuçları analiz etme ve sunmaya uygulayabilir
  2-Fiziksel ölçümlerdeki deneysel belirsizlikleri hesaplayabilir.
  3-Sıcaklık, basınç, akış hızı ve termal ve aktarım özellikleri gibi mekanik ölçüm tekniklerini kavrar.
  4-Deneysel bir çalışmanın sonuçlarını rapor edebilir ve sunabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler204728
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   170
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,67 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve Temel Kavramlar
  2 Deneysel verilerin analizi
  3 Deneysel verilerin analizi
  4 Belirsizlik analizi
  5 Basınç ölçümü
  6 Akış ölçümü
  7 Sıcaklık ölçümü
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Termal ve aktarım özelliklerinin ölçümü
  11 Deney tasarımı
  12 Deney tasarımı
  13 Rapor yazma ve sunma
  14 Rapor yazma ve sunma
  15 Veri toplama ve işleme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bora AKIN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Barış Şimşek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Holman.J.P. (1986). Experimental methods for engineering: McGraw Hill. 2. Cebe M. ( 2006 ). Kimyada Veri Analizi Uygulamalı İstatistik: Nobel Kitapevi
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Temel bilimler ve mühendislik bilimlerinde yüksek lisans çalışmaları büyük oranda deneysel çalışmaları içermektedir. Ders genel olarak deneysel bir çalışmayı planlama, deneysel ölçümleri analiz etme, temel değişkenlerin ölçüm teknikleri ve sonuçların değerlendirilmesi konularında kazanımları hedeflemektedir.
  Dersin İçeriği Deneysel verilerin analizi, Basınç, akış ve sıcaklık ölçümü, Deney tasarımı, Rapor yazma ve sunma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. -
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 4
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. -
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. -
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. -
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. -
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 4
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. -
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster