ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Taşınım Olayları KMÜ506 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genel değişim eşitliklerini özel durumlar için, istenen hız, sıcaklık ve konsantrasyon profillerini elde edebilir ve indirgeyebilir
  2-Momentum, ısı ve kütle transferi arasındaki benzeşimi kavrar ve uygulayabilir.
  3-Fazlar arası aktarım ilişkilerini kavrar ve uygulayabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler154624
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel kavramlar ve kapsam
  2 Vektör ve tensörler
  3 Vektör ve tensörler
  4 Taşınım özellikleri ve momentum, enerji ve kütle aktarım mekanizmaları
  5 Taşınım özellikleri ve momentum, enerji ve kütle aktarım mekanizmaları
  6 Taşınım özellikleri ve momentum, enerji ve kütle aktarım mekanizmaları
  7 Fazlar arası aktarım ve taşınım katsayıları
  8 Ara Sınav
  9 İzotermal sistemlerde değişim eşitliği ve uygulamaları
  10 Ara sınav
  11 İzotermal sistemlerde değişim eşitliği ve uygulamaları (devamı)
  12 İzotermal olmayan sistemler için değişim eşitliği ve uygulamaları
  13 İzotermal olmayan sistemler için değişim eşitliği ve uygulamaları (devamı)
  14 Çok bileşenli sistemler için değişim eşitliği ve uygulamaları
  15 Çok bileşenli sistemler için değişim eşitliği ve uygulamaları (devamı)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nesibe Dilmaç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Bird, R.B., Stewart, W.E., Lightfoot, E.N. 2007. Transport Phenomena. John Wiley and Sons Inc. 2. Tosun, İ. 2002. Modelling in Transport Phenomena: a Conceptual Approach. Elsevier. 3. Prieve, D.C. 2000. A Course in Fluid Mechanics With Vector Field Theory. Carnegie Mellon University.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı, momentum, enerji ve kütle transferini sistematik olarak, aralarındaki benzeşimi de dikkate alarak vermek, değişim denkliklerini ve problem çözümünde kullanımını vermek.
  Dersin İçeriği Vektör ve tensörler, Taşınım özellikleri ve momentum, enerji ve kütle aktarım mekanizmaları, İzotermal sistemlerde değişim eşitliği ve uygulamaları, İzotermal olmayan sistemler için değişim eşitliği ve uygulamaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 1
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 2
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. -
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. -
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 3
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. -
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. -
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster