ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı KMÜ509 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Isıl sistemlerin modellenmesi ve tasarımı ile ilgili problemleri tanımlayabilir ve çözebilir.
  2-Bu alanda bilimsel yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir.
  3-Farklı disiplinlerle işbirliği yaparak güç üretim sistemlerini modelleyebilir ve tasarlayabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler52816
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje2013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   170
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,67 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Isıl sistemlerin tasarımına giriş
  2 Ömür-çevrimi tasarımı, ısıl sistemlerin tasarım halleri
  3 Fikir yaratma ve değerlendirme, ısı sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı
  4 Termodinamik, modelleme ve tasarım analizinde temel kavramlar ve tanımlar
  5 Kontrol hacmi kavramları, özellik ilişkileri
  6 Tepkimeye giren karışımlar ve yanma
  7 Ekserji analizi ve ekserji bileşenleri, ekseji denklikleri
  8 Ara Sınav
  9 Ekserji analizi ve ekserji bileşenleri, ekseji denklikleri
  10 Kimyasal ekserji ve uygulamaları
  11 Termodinamik verimlilikleri değerlendirme ve geliştirme kuralları
  12 Isı aktarımı, modelleme, tasarım analizi ve ilgili uygulamalar
  13 Ekonomik analiz
  14 Termoekonomik analiz
  15 Termoekonomik optimizasyon ve darboğaz teknolojisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk DİLMAÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ömer Faruk Dilmaç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Bolat, E., Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı, Ders Notları 2. Bejan, A., Tsatsaronis, G., Moran, M. 1996. Thermal Design and Optimization: John Wiley & Sons, Inc., New York. 3. Stoecker, W. F., 1989. Design of Thermal Systems: Mc-Graw Hill Book Comp.
  Yardımcı Kitap 1. Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Y.A.Çengel, M.A.Boles, Türkçesi: Ali Pınarbaşı, 5.baskıdan çeviri, Güven Bilimsel. 2. Fundamental of Engineering Thermodynamics, M.J. Moran, H.N. Shapiro
  Döküman -
  Dersin Amacı Kimya mühendisliği yüksek lisans öğrencilerinin ısıl enerji üretim sistemlerinin modellenmesi ve tasarımı hakkında bilgi sahibi olması. Proses tasarımı bilgilerinin enerji sistemlerinin tasarımında aktif olarak kullanılmasını sağlamak.
  Dersin İçeriği Isıl sistemlerin tasarımına giriş, Ömür-çevrimi tasarımı, ısı sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı Termodinamik, modelleme ve tasarım analizinde temel kavramlar ve tanımlar, Kontrol hacmi kavramları, özellik ilişkileri, Tepkimeye giren karışımlar ve yanma, Ekserji analizi ve ekserji bileşenleri, ekseji denklikleri Ekserji analizi ve ekserji bileşenleri, ekseji denklikleri, Kimyasal ekserji ve uygulamaları, Ekonomik analiz Termoekonomik analiz, Termoekonomik optimizasyon ve darboğaz teknolojisi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 5
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 5
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. -
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 5
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 3
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 3
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 2
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster