ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Akışkan Yatak Teknolojisi KMÜ510 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dersi başaran yüksek lisans öğrencileri; Akışkan yatakların özellikleri, kullanımı ve avantajlarını kavrar.
  2-Dersi başaran yüksek lisans öğrencileri; Akışkan yataklarla ilgili karşılaştıkları problemleri çözebilirler. Ayrıca bu alandaki bilimsel yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilirler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler52816
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1521224
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Temel akışkan yatak davranışı, katı parçacıkları-akışkan teması, akışkanlaştırmanın tarihçesi, diğer akışkan-katı temas şekilleri ile karşılaştırma
  2 Akışkan Sistemlerin Özellikleri: Katı parçacıkların fiziksel özellikleri, katı parçacıkların akışkanlaşma özelliklerine göre sınıflandırılması
  3 Sıvı-Katı, Gaz-Katı ve Sıvı-Katı-Gaz sistemlerinin özellikleri
  4 Akışkanlaşma Koşulları: Basınç düşüşü, minimum akışkanlaşma hızı
  5 Akışkanlaşma Tipleri
  6 İki Faz Teorisi
  7 Akışkan Yataktaki Kabarcıkların Özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Akışkan Yataktaki Kabarcıkların Özellikleri
  10 Akışkan Yatağın Genişlemesi: katıların karışması, sürüklenmesi ve taşınması
  11 Akışkan Yatakta Katıların Kalma Zamanı Dağılımı
  12 Akışkan Yatakta Isı Aktarımı
  13 Akışkan Yatakta Kütle Aktarımı
  14 Basit Akışkan Yatakların Tasarımı
  15 Endüstriyel Akışkan Yatak Uygulamaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Nesibe DİLMAÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kunii, D. and Levenspiel, O. (1977). Fluidization Engineering: Robert E. Krieger Publishing Company, New York 2. Geldart, D. (1986). Gas Fluidization Technology, Wiley 3. Gupta, C.K. , Sathiyamoorthy, D. (1999). Fluid Bed Technology in Materials Processing, CRC Press Inc. 4. Yang, W.,C. (2003). Handbook of Fluidization and Fluid-Particle Systems, Marcel Dekker Inc.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Kimya mühendisliği yüksek lisans öğrencilerinin akışkan yatakların kullanımı ve tasarımı hakkında bilgi sahibi olması ve akışkanlar mekaniği, ısı ve kütle transferi derslerinde edinilen bilgilerin akışkan yatak teknolojisinde aktif kullanımını sağlamak
  Dersin İçeriği Temel akışkan yatak davranışı, katı parçacıkları-akışkan teması, akışkanlaştırmanın tarihçesi, diğer akışkan-katı temas şekilleri ile karşılaştırma, Akışkan Sistemlerin Özellikleri: Katı parçacıkların fiziksel özellikleri, katı parçacıkların akışkanlaşma özelliklerine göre sınıflandırılması, Sıvı-Katı, Gaz-Katı ve Sıvı-Katı-Gaz sistemlerinin özellikleri,Akışkanlaşma Koşulları: Basınç düşüşü, minimum akışkanlaşma hızı, Akışkanlaşma Tipleri, İki Faz Teorisi, Akışkan Yataktaki Kabarcıkların Özellikleri, Akışkan Yatağın Genişlemesi: katıların karışması, sürüklenmesi ve taşınması, Akışkan Yatakta Katıların Kalma Zamanı Dağılımı, Akışkan Yatakta Isı Aktarımı, Akışkan Yatakta kütle Aktarımı, Basit Akışkan Yatakların Tasarımı, Endüstriyel Akışkan Yatak Uygulamaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 3
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. -
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. -
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 5
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. -
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. -
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. -
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. -
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. -
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster