ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yüksek Lisans Tezi KMÜ800 GÜZ-BAHAR 0+0 Z 24
  Öğrenme Çıktıları
  1-Aradığı bilgiye ulaşabilir, edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilir, yorumlayabilir ve kullanabilir.
  2-Akademik ve/veya araştırma-geliştirme içerikli çalışmalarda deneysel ve modelleme esaslı sistemleri modern ve teknik yöntemleri kullanarak tasarlar, karşılaşacağı problemleri tespit eder ve yeni yöntemler geliştirerek çözebilir.
  3-Alanı ile ilgili bir sorunu çözmek için yeni bir yöntem geliştirebilir, sınırlı veya eksik verileri, bilimsel yöntemlerle ve farklı disiplinlere ait bilgilerle tamamlayabilir.
  4-Tez çalışması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
  5-Araştırma guruplarında çalışabilir, karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm yöntemleri geliştirebilir.
  6-Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, öğrendiği bilgileri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1520300
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer (Yüksek Lisans Tezi) 1001528420
  Toplam İş Yükü(Saat)   720
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     24 ---- (24)
  Dersin AKTS Kredisi   24
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  2 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  3 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  4 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  5 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  6 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  7 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  8 Ara Sınav
  9 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  10 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  11 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  12 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  13 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  14 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  15 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Anabilim Dalı Danışman Öğretim Üyeleri
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ahmet Yartaşı

  2-)10371 10371 10371

  3-)Doktor Öğretim Üyesi Semahat Doruk

  4-)Doktor Öğretim Üyesi Ömer Faruk Dilmaç

  5-)Doktor Öğretim Üyesi Nesibe Dilmaç

  6-)Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Bora Akın

  7-)Doktor Öğretim Üyesi Zehra Gülten Yalçın

  8-)Doçent Dr Barış Şimşek

  9-)Doktor Öğretim Üyesi Zehra Özbaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrenciye, çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemi tanımlamayı ve çözümü için gerekli bilgiye ulaşabilmeyi, bilgiyi yorumlayarak kullanabilmeyi öğretmek. Yeni bir sistem modellemeye, güncel teknikleri kullanarak tasarlamaya ve yeni yöntemler geliştirebilmesine yardımcı olacak bilgileri ve uygulamaları yapmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin özgün bir çalışma yapabilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 5
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 5
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 5
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 5
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 5
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 5
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 5
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 5
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. 4
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 5
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 4
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster