ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyoyakıt Teknolojisi KMÜ511 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yenilenebilir enerji kaynaklarından, biyoyakıtlar konusundaki bilgisini geliştirebilecektir.
  2-Tarım ülkesi olarak Türkiye?de ve dünyada yetiştirilme ve dağılımı hakkında avantaj ve dezavantajlarını öğrenerek, Türkiye açısından önemini kavrayabilecektir.
  3-Çevre dostu olarak biyoyakıtların sera gazı salınımına olumlu etkisini öğrenip bunu değişik enerji formlarına uygulayabilme becerisini kazanacaktır
  4-Biyoyakıtların Türkiyenin sosyo-ekonomik gelişmesiyle ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisini kazanacaktır.
  5-Biyoyakıt atıklarının çevre dostu olarak değerlendirilmesi ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi kazanacaktır.
  6-Türkiye için stratejik enerji kaynağı olarak alternatif bitkileri tanıma ve kullanım alanlarını öğrenerek farklı sektördeki disiplinler arası etkileşimi güçlendirecektir.
  7-Deneysel çalışmalar sonucu elde edilen bitkisel kökenli yağların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilerek özellikle otomotiv sanayinde kullanım alanlarını araştırarak politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisine sahip olacaktır.
  8-Özellikleri iyileştirilen alternatif yakıt ile performans çalışmaları yaparak otomotiv sektöründe hedeflediği alanda başarısını kıyaslayabilecek, kalite çalışmaları ile bilgisini güçlendirecektir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler104728
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje10248
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Teknik Gezi 0339
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının örneklendirilerek, kullanım alanlarının anlatılması.
  2 Biyoyakıtların tanımlanmasından sonra Türkiye?de ve Dünyadaki Yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılan biyoyakıtların karşılaştırılmasının yapılması.
  3 Türkiye?de biyoyakıt teknolojisi ve bu kaynakların doğrudan ya da dönüşümlü olarak değerlendirilmesi.
  4 Biyolojik kökenli endüstriyel ürünlerin tanımlanması ve otomotiv sektöründe kullanımlarının karşılaştırılması.
  5 Biyokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), çeşitli tohum bitkileri (Ayçiçek, kolza, soya, aspir, pamuk, v.b), karbohidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, seker kamışı, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum,vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk vb.), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıkların değerlendirilmesi örneklerinin anlatılması.
  6 Biyokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), çeşitli tohum bitkileri (Ayçiçek, kolza, soya, aspir, pamuk, v.b), karbohidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, seker kamışı, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum,vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk vb.), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıkların değerlendirilmesi örneklerinin anlatılması.
  7 Çevre dostu, elektrik üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağı olarak kullanılan ürünler ve bu ürünlerin ya doğrudan ya da bazı süreçlerden geçirilerek yakıt eşdeğeri olarak kullanılması, kolay depolama, taşınma özelliklerinden dolayı öneminin vurgulanması.
  8 Ara Sınav
  9 Çevre dostu, elektrik üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağı olarak kullanılan ürünler ve bu ürünlerin ya doğrudan ya da bazı süreçlerden geçirilerek yakıt eşdeğeri olarak kullanılması, kolay depolama, taşınma özelliklerinden dolayı öneminin vurgulanması.
  10 Teknik gezi yada laboratuvar ortamında uygulama şartlarının gözlenmesi
  11 Otomotiv sektöründe kullanılan hali hazırdaki yağlar ve araştırılan bitkisel kökenli yağların tanımlanması ve kullanım alanlarının karşılaştırılması.
  12 Teknik gezi yada laboratuvar ortamında uygulama şartlarının gözlenmesi
  13 Bitkisel kökenli yağların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilme çalışmaları ile ilgili bilgilerin anlatılması.
  14 Teknik gezi yada laboratuvar ortamında uygulama şartlarının gözlenmesi
  15 Yenilenebilir enerji kaynaklarının geleneksel enerji kaynaklarıyla karşılaştırılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Zehra Gülten ALTIN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Zehra Gülten Yalçın

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Twidell John and Weir Tony, Renewable Energy Resources second edition. 2006. 2. Biodiesel An Alternative Solution. 3. Regina Anne Kelly, Energy Supply and Renewable Resources, 2007. 4. Fulton L. Biomass and agriculture: sustainability, markets and policies International Energy Agency (IEA) biofuels study- interim report: result and key messages so far. IEA, France. Washington DC: OECD Publication Service; 2004 pp.105-112. 5. European Commission (EC). Renewable energies: an European policy. Promoting Biofuels in Europe. European Commission, Directorate- General for Energy and Transport, B-1049 Bruxelles, Belgium 2003. 6. Advanced Motor Fuels Information (AMFI). AMFI Newsletter, Issue no. 1 (2004). Available from: www.vtt.fi/virtual/amf/pdf/amfinewsletter2004_october_2.pdf 7. Demirbas A. Current advances in alternative motor fuels. Energy Explor Exploit 2003;21, 475?87. 8. Biodisel: An Alternative Solution, ttp://uploading.com/files/8df9cm7b/BiodieselAlternativeSolution.rar/2010
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Yenilenebilir enerji kaynaklarının tanımlanması, biyoyakıtların potansiyel bir tarım ülkesi olarak Türkiye açısından öneminin vurgulanması, yenilenebilir, kolay üretilebilir, sosyo?ekonomik gelişme sağlayan, atıkları değerlendirilebilen, çevre dostu, değişik enerji formlarına dönüşebilen, stratejik bir enerji kaynağı olan biyokütle enerjisinin; biyometanlaştırma, biyofotoliz, fermentasyon, piroliz, gazlaştırma, karbonizasyon, esterleşme gibi yöntemlerle karbon ve hidrojence zengin, yüksek ısıl değerli, kolay taşınabilir ve depolanabilir, alternatif yakıtlara dönüştürülebilen yakıtların tanımlanması ve uygulama alanlarının belirlenmesi
  Dersin İçeriği Yenilenebilir enerji kaynaklarının kapsadığı alanlar, biyoyakıtların tanımı, biyokütle enerji teknolojisi kapsamındaki atıkların değerlendirilmesi, çevre dostu enerjili aygıtlar için atıkların değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. -
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. -
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. -
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 4
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 4
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. -
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 4
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 4
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 4
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster