ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Endüstriyel Kristalizasyon KMÜ512 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kristal ürünlerin özellikleri, bunların ölçülmesi ve ölçümlerin analiz edilmesi ve kristalizasyon mekanizması ve kinetiği konusu arasındaki etkileşimi kavrar,
  2-Nükleasyon ve kristal büyüme kinetiklerinin ölçülmesi için kullanılan deneysel metotlara ait bilgileri kullanabilir ve ve bunlara ait deneysel sonuçları irdeleyerek sorunu çözümleyebilir,
  3-Endüstriyel ölçüdeki kristalizörün tasarımına dair yapılacak uygulamalar için bilgi ve becerisini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir,
  4-Endüstriyel bir kristalizörde amaca uygun ürün üretimi için koşulların nasıl değiştirileceği konusunda çözüm üretebilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512020
  Proje2512020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kristal yapılar
  2 Kristal ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri
  3 Çözünme kinetikleri
  4 Kristalizasyon
  5 Kristalizasyonda mekanizmalar ve kinetik
  6 Kristal büyüme kinetiği
  7 Kristalizasyona etki eden parametreler
  8 Ara Sınav
  9 MSMPR kavramı ve önemi
  10 Çözme reaktörleri
  11 Endüstriyel kristalizörler ve tasarım parametreleri
  12 Endüstriyel kristalizörler ve tasarım parametreleri
  13 Kristal malzemelerde karakterizasyon ve ölçme yöntemleri
  14 Kristal boyut dağılımı
  15 Kristalizasyon sistemlerinde yaşanan son gelişmeler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bora AKIN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Bora Akın

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. J.W. Mullin, Crystallization, 3rd Ed., Butterworth-Heinemann (Oxford), 1993. 2. A. S. Myerson, Handbook of Industrial Crystallization, 2th ed., Butterworth Heinemann, London, 2002.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrenci tarafından kristalizasyon ve kristalizasyona etki eden parametrelerin; çözünme, kristalizasyon kademeleri ve kinetiğinin; kristal boyut dağılımının ve diğer ölçme yöntemlerinin; çözme reaktörleri ve MSMPR sistemlerin anlaşılması.
  Dersin İçeriği Kristalizasyonun temel prensipleri, kristalizasyona etki eden parametreler; kristalizasyon ve nükleasyon kinetiği; MSMPR kavramı; çözme reaktörleri; kristalizatör tasarım parametreleri; kristal yapı gösteren malzemelerde ölçme ve karaterizasyon yöntemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 4
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 4
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. -
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 4
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 5
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. -
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster