ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Destekli Proses Kontrol KMÜ513 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çok değişkenli kontrol edicilerin kullanıldığı sistemleri tasarlar ve bu sistemlerden gelen sonuçları analiz eder
  2-Karmaşık dinamik karakteristiğe sahip sistemleri modeller ve analiz eder
  3-İleri proses kontrol tekniklerini kimya mühendisliğindeki çeşitli uygulamalar için kullanır
  4-Gerçek zamanlı optimizasyon tekniklerini karmaşık kimya mühendisliği problemlerine uygular
  5-İleri proses izleme tekniklerini kimyasal proseslere uygular, elde edilen sonuçları analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler202612
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje2012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   188
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,27 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Proses kontrole giriş
  2 Proseslerin dinamik davranışı
  3 Geri beslemeli ve ileri beslemeli kontrol
  4 Tek devreli kontrol stratejileri
  5 Doğrusal olmayan kontrol sistemleri
  6 Çok devreli ve çok değişkenli kontrol
  7 Çok devreli ve çok değişkenli kontrol
  8 Ara Sınav
  9 Gerçek zaman optimizasyonu
  10 Model öngörmeli kontrol
  11 Proses izleme
  12 Kesikli proses kontrol
  13 Kimya mühendisliğinde çok girdili-çok çıktılı kontrol uygulamaları
  14 Kimya mühendisliğinde çok devreli PID kontrol sistemlerinin ayarlanması
  15 Kimya Mühendisliğinde çok değişkenli model öngörmeli kontrol uygulamaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Barış Şimşek
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Seborg, D.E., Mellichamp, D.A., Edgar, T.F., Doyle, F.J., ?Process Dynamics and Control?, 3. Ed., John-Wiley&Sons, 2011. 2.Bequette, B.W., ?Process Dynamics: Modeling, Analysis, and Simulation?, Prentice-Hall, 2003. 3.Stephanopoulos, G., ?Chemical Process Control: An Introduction to Theory and Practice?, Prentice-Hall, 1994. 4.Luyben, W.L., ?Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineers?, 2.Ed., McGrawHill, 1990.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Çok değişkenli kontrol sistemlerinin dinamiğinin öğretilmesi, ileri proses kontrol teknikleri hakkında bilgi verilmesi ve bu tekniklerin çeşitli kimya mühendisliği problemlerine uygulanması
  Dersin İçeriği Çok değişkenli sistemler için geri beslemeli kontrol sistemleri tasarımı, klasik geri besleme kontrol sistemlerinin gözden geçirilmesi, zor dinamik karakteristiklere sahip sistemlerin kontrolü, doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler, kesikli zaman gösteriminde proses tanımlama, IMC ve Model Hali Geri Beslemeli kontrol edici tasarımını içerir
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 3
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 5
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 5
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 3
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 5
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 5
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 5
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 4
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. 4
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 4
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 4
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster