ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Güvenilirlik Mühendisliği KMÜ514 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hata modellerini öğrenir ve alanı ile ilgili kimyasal proseslerin hata modellerini öğrenir
  2-İleri risk analizi tekniklerini kimya mühendisliğindeki çeşitli uygulamalar için kullanır
  3-Kimya endüstrisinde karmaşık güvenlik problemlerinin çözümünde güvenilirlik mühendisliği tekniklerini kullanabilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler202612
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje2012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   188
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,27 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Güvenilirlik mühendisliğine giriş
  2 Hata modelleri, güvenilirlik fonksiyonu, arıza oranı fonksiyonu ve ortalama hata zamanı
  3 Üstel, Gamma, Weibull, Normal ve Lognormal dağılım
  4 Kalitatif sistem analizi
  5 Hata ağacı analizi, olay ağacı analizi
  6 Hata türü ve etkileri analizi
  7 Güvenilirlik blok diyagramları
  8 Ara Sınav
  9 Bağımsız bileşenli sistemler
  10 Bileşenlerin önemi
  11 Bağımlı hatalar, sayma süreci
  12 Markov süreci
  13 Monte-Carlo simulasyonu
  14 Kimya mühendisliğinde Monte-Carlo simülasyonu uygulamaları
  15 Kimya mühendisliğinde Monte-Carlo simülasyonu uygulamaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Barış şimşek
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Rausand, M., Hoyland, A., ?System Reliability Theory: Models, Statistical Methods and Applications?, 2. Ed., Wiley Inter-Science. 2004. 2.O?Connor, P., Kleyner, A., ?Practical Reliability Engineering?, John-Wiley & Sons, 2012. 3.Kapur, K. C., Pecht, M., ?Reliability Engineering?, Wiley Series in System Engineering and Management, NJ, 2014. 4.Bazorvsky, I., ?Reliability Theory and Practice?, Dover Publications, 2004
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Güvenilirlik mühendisliği ve risk analizi teknikleri hakkında bilgi verilmesi ve bu teknikleri çeşitli kimya mühendisliği güvenilirlik problemlerinde uygulanması, kimyasal proseslerde güvenilirlik simülasyonu ve simülasyon optimizasyonu uygulanması
  Dersin İçeriği Hata modelleri, kullanılabilirlik, güvenilirlik ve arıza oranı fonksiyonları, olasılık dağılım fonksiyonları, risk analiz yöntemleri, blok diyagramları, paralel ve seri bağlı sistemler, Monte-Carlo simülasyonu ve kimya mühendisliğindeki uygulamalarını içerir
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 2
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 5
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 3
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 3
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 3
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 5
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 4
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. 4
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 4
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 5
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster