ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İleri Proses Optimizasyonu KMÜ515 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Optimizasyon için gerekli olan deneysel ve yarı deneysel çok yanıtlı matematiksel model geliştirme yöntemlerini kullanır
  2-Alanı ile ilgili çok yanıtlı optimizasyon problemlerini çözer
  3-İleri optimizasyon tekniklerini kimya mühendisliğindeki çeşitli uygulamalar için kullanır
  4-Kimya endüstrisinde karmaşık optimizasyon problemlerinin çözümünde sezgisel tekniklerinin yerini ve önemini kavrar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler202612
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje2012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   188
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,27 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Modelleme ve optimizasyon kavramları
  2 Grafiksel optimizasyon
  3 Teorik matematik modellerin geliştirilmesi
  4 Deneysel matematik modellerin geliştirilmesi
  5 Yarı deneysel matematik modellerin geliştirilmesi
  6 Klasik optimizasyon teknikleri
  7 Doğrusal programlama
  8 Ara Sınav
  9 Doğrusal olmayan programlama
  10 Doğrusal olmayan programlama
  11 Tamsayılı programlama
  12 Stokastik programlama
  13 Sezgisel yaklaşımlar
  14 Sezgisel yaklaşımlar
  15 Kimya mühendisliğinde ileri optimizasyon teknikleri uygulamaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Barış Şimşek
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Barış Şimşek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Baker, K.R., ?Optimization Modeling with Spreadsheets?, 2. Ed., John-Wiley&Sons, 2011. 2.Bangert, P., ?Optimization for Industrial Problems?, Springer, 2012. 3.Arora, J.S., ?Introduction to Optimum Design?, McGrawHill, 1989. 4.Edgar, T. F., Himmelblau, D. M., Laston, L.S., ?Optimization of Chemical Process?, SE, McGrawHill, 2001. 5.Taha, H. A., ?Operations Research: An Introduction, Nineth edition?, Prentice Hall, 2011. 6.Rao, S. S., ?Engineering Optimization: Theory and Practice, Third edition?, John Wiley & Sons, NY, 1996.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Deney tasarımı tabanlı deneysel modelleme tekniklerinin öğretilmesi, ileri çok yanıtlı doğrusal, doğrusal olmayan, sezgisel optimizasyon teknikleri hakkında bilgi verilmesi ve bu tekniklerin çeşitli kimya mühendisliği problemlerine uygulanması
  Dersin İçeriği Teorik, deneysel ve yarı deneysel meta-modellerin geliştirilmesi, sınırlamalı ve sınırlamasız optimizasyon kavramları ve teknikleri, doğrusal programlama ve sınırlamalı doğrusal olmayan programlama, tamsayı ve karışık tamsayı programlama, sezgisel algoritmalar ve kimya endüstrisinde optimizasyon uygulamalarını içerir
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 5
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 4
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 4
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 5
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 5
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 4
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. 5
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 4
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 3
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster