ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uyarıya Duyarlı Polimerler KMÜ516 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uyarıya duyarlı bir polimerin hangi özelliklere sahip olduğunu anlar.
  2-Çeşitli uygulama alanlarına sahip uyarıya duyarlı bir polimeri sentezler.
  3-Bu konularla ilgili detaylı literatür araştırmasını bağımsız olarak yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje2513030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Polimer ve hidrojellerle ilgili temel kavramlar
  2 Uyarıya duyarlı polimerler/hidrojeller ve çeşitleri
  3 Uyarıya duyarlı polimerlerin sentez yöntemleri
  4 Uyarıya duyarlı polimerlerin karakterizasyonu
  5 Faz geçiş davranışını etkileyen parametreler
  6 pH?a duyarlı polimerler
  7 Sıcaklığa duyarlı polimerler
  8 Ara Sınav
  9 Manyetik alana duyarlı polimerler
  10 Elektrik alana duyarlı polimerler
  11 Glikoza duyarlı polimerler
  12 Işığa duyarlı polimerler
  13 Uyarıya duyarlı polimerlerin kullanım alanları
  14 Öğrenci sunumları
  15 Öğrenci sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Zehra ÖZBAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Zehra Özbaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Qui, Y., Park, K., Environment-sensitive hydrogels for drug delivery, Advanced Drug Delivery Reviews, 64, 49-60, 2012. 2. Hydrogels, Ed. Rolando Barbucci, Biological Properties and Applications, Springer, Milan, 2009. 3. Stimuli-Responsive Water Soluble and Amphiphilic Polymers, Ed. Charles L. Mc Cormick, American Chemical Society, Washington DC, 2001.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Kimya mühendisliği yüksek lisans öğrencilerinin uyarıya duyarlı polimer, bu polimerlerin cevap mekanizmaları ile uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
  Dersin İçeriği Polimer ve hidrojellerle ilgili temel kavramlar, Uyarıya duyarlı polimerler/hidrojeller ve çeşitleri, Uyarıya duyarlı polimerlerin sentez yöntemleri, Uyarıya duyarlı polimerlerin karakterizasyonu, Faz geçiş davranışını etkileyen parametreler, pH?a duyarlı polimerler, Sıcaklığa duyarlı polimerler, Manyetik alana duyarlı polimerler, Elektrik alana duyarlı polimerler, Glikoza duyarlı polimerler, Işığa duyarlı polimerler, Uyarıya duyarlı polimerlerin kullanım alanları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 4
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 4
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 4
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 4
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 4
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 3
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster