ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Filtrasyonda Yeni Gelişmeler KMÜ517 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Filtrasyon teorisini anlar.
  2-Klasik ve modern filtrasyon tekniklerini anlar.
  3-Filtre donanımlarını ve filtre yardımcı maddelerini anlar.
  4-Filtrasyon tekniklerinin laboratuvarda ve endüstride uygulamalarını yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler5155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje2013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   177
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,9 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mekanik- fiziksel ayırma süreçleri ve sınıflandırılması
  2 Katı sıvı ayırmada filtrasyon
  3 Filtre ortamı ve filtre donanımları
  4 Filtrasyon teorisi
  5 Sabit basınçta filtrasyon
  6 Vakum filtrasyonu
  7 Sabit hızda filtrasyon
  8 Ara Sınav
  9 Tanecik-akışkan ayrılmasında çökelme ve tortulaşma
  10 Akışkan içinde tanecik hareketlerinin teorisi
  11 Engellenmiş çökelme
  12 Tortulaşma ve kıvamlaştırma
  13 Merkezkaç ayırma süreçleri
  14 Merkezkaç filtrasyon
  15 Membran ayırma süreçleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Mehmet Muhtar KOCAKERİM
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Geankoplis, C.J.,Transport processes and separation process principles 2. Perry, R., Chemical Engineering Handbook. 3. Bird,R.B.,Stewart, W.E.,Lightfoot,E.N., Transport Phenomena
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Kimya mühendisliği yüksek lisans öğrencilerinin filtrasyon teorisi, teknikleri ve donanımları ile laboratuar ve endüstriyel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
  Dersin İçeriği Mekanik- fiziksel ayırma süreçleri ve sınıflandırılması, Katı sıvı ayırmada filtrasyon, Filtre ortamı ve filtre donanımları, Filtrasyon teorisi, Sabit basınçta filtrasyon, Vakum filtrasyonu, Sabit hızda filtrasyon, Tanecik-akışkan ayrılmasında çökelme ve tortulaşma, Akışkan içinde tanecik hareketlerinin teorisi, Engellenmiş çökelme, Tortulaşma ve kıvamlaştırma, Merkezkaç ayırma süreçleri, Merkezkaç filtrasyon, Membran ayırma süreçleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 4
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 4
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 4
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 4
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 4
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 3
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster