ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kimyasal Ürün Tasarımı KMÜ519 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ürün özelliklerini deneysel ve teorik olarak modeller.
  2-Tasarımı amaçlanan ürün için uygun stratejiyi geliştirir.
  3-Ürün tasarım problemlerini formülize eder ve bu problemleri çözer.
  4-Ürünün çok amaçlı tasarımını gerçekleştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler102816
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje2012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Olasılık ve İstatistik
  2 Ürün Özelliklerinin Modellenmesi
  3 Deney Tasarımı: Tam Faktöriyel Tasarım
  4 Deney Tasarımı: Kesikli Faktöriyel Tasarım ve Taguchi yöntemi
  5 Deney Tasarımı: Kesikli Faktöriyel Tasarım ve Cevap yüzey yöntemi
  6 Ürün Tasarımı Problemlerinin Formülasyonu
  7 Matematiksel Programlama
  8 Ara Sınav
  9 Metasezgisel Yaklaşımlar
  10 Molekül ve Karışım Tasarımı
  11 Ürün Geliştirme ve İyileştirme
  12 Ürün-Proses Entegrasyonu
  13 Çok amaçlı Ürün Tasarımı Uygulamaları: Enerji Dönüşüm ve Depolama Sistemleri
  14 Çok amaçlı Ürün Tasarımı Uygulamaları: Nanoyapılı Malzemeler
  15 Çok amaçlı Ürün Tasarımı Uygulamaları: Polimerler ve Kompozitler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Barış Şimşek
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Barış Şimşek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Martin, M., Eden, M.R., Chemmangattuvalappil, N.G., 2017. Tools for Chemical Product Design: From Consumer Products to Biomedicine, Computer Aided Chemical Engineering, 39, Elsevier. Seider, W.D., Lewin, D.R., Seader, J. D., Widagdo, S., Gani, R., Ng, K.M., 2017. Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Design, John-Wiley&Sons, 4. Ed. Cussler, E.L., Moggridge, G.D., 2011. Chemical Product Design, Cambridge University Press, Second Edition. Taha, H. A., 2011. Operations Research: An Introduction, Nineth edition, Prentice Hall.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Kimya Mühendisliğinde çok amaçlı ürün tasarımı, geliştirme ve iyileştirme uygulamalarının gerçekleştirilmesi
  Dersin İçeriği Kimyasal Ürünlerin Tasarımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 4
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 3
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 4
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 4
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 4
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. 3
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 4
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 4
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster