ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nano Boyutta Sondalama ve Görüntüleme KMÜ521 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Elektronik mikroskopların, taramalı sonda mikroskoplarının (AFM, STM, NSOM) ve konfokal mikroskopların temel prensiplerini kavrar.
  2-Çeşitli araştırma alanlarında, nanomalzemelerde, nanoteknolojide ve nanomakinalarda mikroskobi tekniklerinin geniş uygulamalarını kavrar.
  3-Tek molekül görüntüleme de dahil olmak üzere, nanoskopik görüntüleme, sondalama ve spektroskopinin prensipleri ve avantajlarını kullanır.
  4-Gerçek dünyadaki araştırmalarda ve malzeme mühendisliğinde problemlerin çözümünde mikroskobi tekniklerinin kullanımına ait kritik ve farklı becerileri keşfeder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje2513030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, Genel bakış: Nano ölçekte sondalama ve tek molekül görüntüleme
  2 Geleneksel Mikroskobi Teknikleri, Taramalı Sonda Mikroskobu (SPM), SPM ile Dip-Pen Litografisi
  3 Taramalı Tünelleme Mikroskobisinin (STM) Prensipleri, STM Uygulamaları
  4 Metal ve yarıiletken yüzeyin atomik görüntülenmesi, Yüzey haritalama, Kalıplama, atomların ve moleküllerin manipülasyonu
  5 STM ve nanokablo bağlantı ortamında tek molekül elektroniği: İletkenlik, diode ve transistör
  6 Kimyasal Bağ ve Reaksiyonlar
  7 Atomik Güç Mikroskobunun (AFM) temelleri, AFM?nin farklı geridöngü modları, AFM Uygulamaları
  8 Ara Sınav
  9 Kendiliğinden oluşan nanoyapılar ve nanomalzemeler, Kimyasal bağın AFM ölçümü ve görüntülenmesi, Proteinlerin, enzimlerin ve küçük agrage peptitler gibi bio türlerin, kısmi Amiloid Nanofibril Oluşumunun ve Alzheimer hastalığının invitro ve invivo görüntülenmesi
  10 DN, Peptitler ve diğer küçük biyo-türlerin görüntülenmesi: Genetik tanımlama, manipülasyon, kendiliğinden oluşum
  11 AFM yardımıyla, hücre zarlarının görüntülenmesi ve nano-cerrahi, elektriksel ve manyetik malzemelerin görüntülenmesi için AFM?nin iki özel modu: Elektrostatik Güç Mikroskobu (EFM) ve Manyetik Güç Mikroskobu (MFM)
  12 Yakın-alan taramalı optik mikroskobu (NSOM) NSOM?un farklı çalışma modları, NSOM uygulamaları, Tek molekül görüntüleme,
  13 Oproelektronik ince film ve cihazlar (LEDler, Güneş Panelleri): optik/elekriksel özelliklerin, morfoloji ve nanoyapının sondalanması, nanometre arayüzlerde yük transferi: Gerçek optik/elektriksel cihazlar ve fotolitografi ve kayıt uygulamalarında etki, NSOM ile zar proteinlerin haritalanması
  14 Taramalı Konfokal Mikroskobi (SCM), SCM uygulamaları
  15 Tek molekül spektroskopisi: Moleküler sondalar ve nanokristal optoelektronikler, Molekül rotasyonu ve difüzyonunun görüntülenmesi: FRET boyunca protein konformasyonal yapının açığa çıkarılması, virüs difüzyonu ve yaşayan canlı bir hücrede saldırının izlenmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bora AKIN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. PROBING NANOSCALE STRUCTURES, THE SANS TOOLBOX Boualem Hammouda, National Institute of Standards and Technology Center for Neutron Research 2. http://www.nano.gov/ 3. http://pubs.acs.org/cen/nanofocus/ 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_probe_microscopy 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_tunneling_microscope 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_force_microscopy
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Kimya mühendisliği yüksek lisans öğrencilerinin elektron mikroskobu ve taramalı prob mikroskobu ve spektroskopisi ve nano ölçekte sondalama ve görüntülemede bunlara ait uygulamaların öğrenmesi hedeflenmektedir.
  Dersin İçeriği Kimya mühendisliği yüksek lisans öğrencilerinin elektron mikroskobu ve taramalı prob mikroskobu ve spektroskopisi ve nano ölçekte sondalama ve görüntülemede bunlara ait uygulamaların öğrenmesi hedeflenmektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 4
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 4
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 4
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 4
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 3
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. -
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 3
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster