ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nano Malzeme Süreçleri KMÜ522 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Nano malzeme teknolojisi ve nano malzeme üretim süreçlerini tanır.
  2-Uygulama alanlarına göre uygun nano malzeme üretim sürecini tanımlar.
  3-Nano malzemeye uygun karakterizasyon ve analizleri tanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje2513030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Nano-yapılı malzeme alanındaki çalışmalar
  2 Nano teknoloji ve nano yapılı malzemeler
  3 İşlevsel nano yapılı kaplama teknolojileri
  4 Nano gözenekli malzemeler
  5 Polimer/Kil nanokompozitleri
  6 T1 Temizleme ve dekontaminasyon tozu
  7 Nano sensörler
  8 Ara Sınav
  9 Tekstilde nanoteknoloji uygulamaları
  10 Nano boyutlu kristal mühendisliği
  11 Nano boyutlu kristal mühendisliği
  12 Nano malzeme karakterizasyon, analize yöntem ve teknikleri
  13 Nano malzeme karakterizasyon, analize yöntem ve teknikleri
  14 Öğrenci sunumları
  15 Öğrenci sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bora AKIN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Semahat Doruk

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Baykara, B., Günay, V., Musluoğlu, E., 2010. Nano Teknoloji ve Nano-malzeme Süreçleri, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, Gebze.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Kimya mühendisliği yüksek lisans öğrencilerinin nano boyutta malzeme üretim süreçleri ve bu malzemelerin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
  Dersin İçeriği Kimya mühendisliği yüksek lisans öğrencilerinin nano boyutta malzeme üretim süreçleri ve bu malzemelerin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 4
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 3
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 4
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. -
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. -
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 3
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster