ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yeşil Kimya Mühendisliği KMÜ524 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1- Sürdürülebilir Gelişme İçin Çevreye Duyarlı Proseslerin Önemin Bilgisini Kazanır.
  2- Yeşil Kimya Mühendisliğinin Prensiplerinin Öğrenim Bilgisini Kazanır.
  3-Yeşil Mühendislikte Enerji ve Kütle Dengelerini Kurabilme Becerisini Kazanır.
  4- Çevre Dostu Ayırma Prosesleri İle İlgili Bilgileri Kazanır.
  5- Güvenli Tasarım İçin Stratejiler Geliştirme Becerisini Kazanır.
  6-Çevreye Duyarlı, İnsan Odaklı , Mesleki Etik Bilinci Vizyonunu Kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   188
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,27 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sürdürülebilir Gelişme İçin Çevre Duyarlı Prosesler
  2 Yeşil Kimya Mühendisliğinin Prensipleri
  3 Sürdürülebilir Gelişme ve Regülasyonlar
  4 Yeşil kimya mühendisliği için ölçü sistem ve birimleri
  5 Yeşil, güvenli ve sürdürülebilir prosesler için gereklilikler
  6 Yeşil mühendislikte çözücüler ve çözücü seçimi için gerekli yöntemler; kataliz ve kataliz seçimi için yöntemler
  7 Yeşil Mühendislik için reaksiyon koşulları
  8 Ara Sınav
  9 Çözeltisiz reaksiyonlar
  10 Çevre Dostu Ayırma Prosesleri
  11 Proses sentezi yaklaşımı ve yeşil mühendislik
  12 Güvenli tasarım ve alınabilecek stratejiler
  13 Kütle ve enerji entegrasyonu
  14 Gelişmekte olan teknolojilerin yeşil mühendislik üzerine etkileri
  15 Ekoetkinlik ve sürdürülebilirlik için yenilikler örnek uygulamaları. Sürdürülebilirlik iletişimi ve raporlama.
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç.Dr. Zehra Gülten Altın
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Zehra Gülten Yalçın

  Ders Yardımcıları ---
  Kaynaklar 1.Bishop, P.L. (2004). Pollution Prevention: Fundamentals and Practice (2nd ed.). Waveland Pr Inc 2.Graedel, T., & Howard-Grenville, J. (2005) Greening the Industrial Facility: Perspectives, Approaches, and Tools. Springer. 3.Graedel, T. E. H., & Allenby, B.R. (2009). Industrial Ecology and Sustainable Engineering (1st ed.). Prentice Hall. 4.Anastas, P.T., & Warner, J.C. (2000). Green Chemistry: Theory and Practice (2nd ed.). Oxford University Press. 5.Allen, D.T., & Shonnard, D.R. (2015). Green Engineering: Environmentally Conscious Design of Chemical Processes (2nd ed.). Prentice Hall. 6.Acevedo, M.F. (2012). Simulation of Ecological and Environmental Models. CRC Press 7.Jorgensen, S.E. (2011). Handbook of Ecological Models used in Ecosystem and Environmental Management (1st ed.). CRC Press.
  Yardımcı Kitap 1. Concepcion, J. G., Constable, D.J.C. Green Engineering, Wiley, 2011. 2. Afonso, C.A.M., Crespo, J.G., Green Separation Process, Wiley, 2005.
  Döküman --
  Dersin Amacı Kimya Mühendisliğinde yer alan üretim tesislerinde daha güvenli, temiz ve az atık üretecek şekilde çalışma yürütülmesinde temel prensiplerinin kavratılarak uygulama çalışmalarının öğrenciye verilmesi.
  Dersin İçeriği Sürdürülebilir gelişme için çevre duyarlı proseslerin öneminin öğrenilmesini sağlar. Yeşil kimya mühendisliğinin prensiplerinin öğrenilmesini sağlar. Yeşil mühendislikte enerji ve kütle dengelerini kurabilme becerisini kazanır. Çevre dostu ayırma prosesleri ile ilgili bilgileri kazanır. Güvenli tasarım için stratejiler geliştirme becerisini kazanır. Çevreye duyarlı, insan odaklı , mesleki etik bilinci tanımı kazanımını edinir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 3
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. -
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 4
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 3
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 3
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 3
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 3
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 3
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster