ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilimsel Çalışmalar ve Etik KMÜ599 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir bilimsel makalenin yazım ve basımını doğru kaynaklar seçerek yapar.
  2-Araştırmalara ve bilimsel yazılara esas teşkil edecek ilgili bilimsel literatür çalışmalarına erişir ve değerlendirir.
  3-Bilimsel yayınları doğru şekilde değerlendirir.
  4-İngilizceyi bilimsel verilerin değerlendirilmesinde kullanarak çalışma sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak sunar,
  5-Bilimsel çalışma ve değerlendirmede yalnız ve takım çalışması yaparken gerekli işleri etik olacak şekilde yönetir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje3021530
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilimsel etik hakkında bilgi ve bilimsel makale yazımı hakkında genel hususlar, terminoloji
  2 Bilimsel çalışmada etiğin önemi ve yapılması gerekenler,bilimsel yazımda etik kurallar
  3 Bilimsel yazım ve bilimsel makale kavramları ve araştırma içeren arama motorları, bilimsel kaynakların tanıtımı makale yazım öncesi yapılan çalışmaya uygun dergi seçimi
  4 Bilimsel çalışmada intihal ve yapılacak makale çalışmasında kullanılacak deepknowledge uzaktan erişim faaliyetlerinin tanıtımı
  5 Bilimsel dergi ve diğer kaynaklara erişimin nasıl yapılacağının anlatılması
  6 Bilimsel makale yazımında konu dahilinde seçilecek anahtar kelimelerin önemi, belirlenen anahtar kelimelerle dergi ve kitap tarama çalışmasının yapılması, başlık; yazarlar; özet; giriş; materyal ve metot, sonuç, kaynakların yazımı
  7 Tartışma ve değerlendirme, Sonuç yorumları; referanslar; teşekkür
  8 Ara Sınav
  9 Tabloların ve şekillerin hazırlanışı; Doğru sözcüklerin ve ifadelerin seçimi
  10 Bilimsel yazım kuralları içinde EndNote kullanımının anlatılması
  11 Bilimsel yazımda etik kurallar, Turnitin programının tanıtılması
  12 Örnek bir bilimsel yayının değerlendirilmesi
  13 Örnek bir bilimsel yayının değerlendirilmesi
  14 Bilimsel bir yazının sözlü ve poster sunumu
  15 Bir bilimsel çalışma ile ile yurt içi ve yurt dışı kongre, sempozyum, konferansa katılım için yapılması gerekenler.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gülten YALÇIN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Bora Akın

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Zehra Gülten Yalçın

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. How to Write and Publish a Scientific Paper, R.A.Day, Oryx Press, NY, 1994. 2. The Elements of Academic Research, R.H. McCuen, editor, ASCE Press, NY, 1996. 3. Technical Writing and Professional Communication, T.H. Hukin & L.A.Olsen, McGrawHill Inc., 1991.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bilimsel araştırma ve bilimsel yazı kavramlarının işlenmesi. Bir bilimsel yazı hazırlamanın tüm kurallarının incelenmesi Rapor ve tez hazırlama tekniklerinin açıklanması Basılı bilimsel makalelerin değerlendirilmesi ve düzeltilme yollarının irdelenmesi Seçilen bir araştırmanın sonuçlandırılması; sözlü ve yazılı olarak sunulması Tüm çalışmalarda yayın etiğinin göz önüne alınması
  Dersin İçeriği Bilimsel etik hakkında bilgi ve bilimsel makale yazımı hakkında genel hususlar, terminoloji Bilimsel çalışmada etiğin önemi ve yapılması gerekenler,bilimsel yazımda etik kurallar Bilimsel yazım ve bilimsel makale kavramları ve araştırma içeren arama motorları, bilimsel kaynakların tanıtımı makale yazım öncesi yapılan çalışmaya uygun dergi seçimi Bilimsel çalışmada intihal ve yapılacak makale çalışmasında kullanılacak deepknowledge uzaktan erişim faaliyetlerinin tanıtımı Bilimsel dergi ve diğer kaynaklara erişimin nasıl yapılacağının anlatılması Bilimsel makale yazımında konu dahilinde seçilecek anahtar kelimelerin önemi, belirlenen anahtar kelimelerle dergi ve kitap tarama çalışmasının yapılması, başlık; yazarlar; özet; giriş; materyal ve metot, sonuç, kaynakların yazımı Tartışma ve değerlendirme, Sonuç yorumları; referanslar; teşekkür Tabloların ve şekillerin hazırlanışı; Doğru sözcüklerin ve ifadelerin seçimi Bilimsel yazım kuralları içinde EndNote kullanımının anlatılması Bilimsel yazımda etik kurallar , turnitin programının tanıtılması Örnek bir bilimsel yayının değerlendirilmesi Bilimsel bir yazının sözlü ve poster sunumu Bir bilimsel çalışma ile ile yurt içi ve yurt dışı kongre, sempozyum, konferansa katılım için yapılması gerekenler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 4
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 4
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 4
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 4
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 4
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. 3
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 3
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 2
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster