ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislikte Çok Değişkenli Veri Analizi KMÜ528 GÜZ-BAHAR 3+0 Üniversite S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çok değişkenli veri analizini farklı veri tiplerine uygular.
  2-Çok değişkenli teknikleri araştırma amaçları ile ilişkilendirir.
  3-Çok değişkenli analizlerin varsayımlarını test eder.
  4-Elde edilen sonuçları gerçekçi bir şekilde yorumlar.
  5-Teknik ve bilimsel araştırmaları kendi başlarına yürütür.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2021224
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstatistiğe giriş Ders Notu
  2 Temel istatistik Ders Notu
  3 Temel istatistik Ders Notu
  4 Mühendislikte çok değişkenli istatistiğe giriş Ders Notu
  5 Mühendislikte veri modelleme teknikleri Ders Notu
  6 Veri manipülasyonu ve verileri uygun hale getirme Ders Notu
  7 Mühendislikte faktör analizleri Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Mühendislikte regresyon analizleri Ders Notu
  10 Mühendislikte ayrıştırma (diskriminant) analizleri Ders Notu
  11 Mühendislikte lojistik regresyon Ders Notu
  12 Mühendislikte kümeleme analizleri Ders Notu
  13 Mühendislikte çok değişkenli varyans analizi (Multiple Anova, MANOVA) Ders Notu
  14 Regresyon problem çözümleri Ders Notu
  15 Kümeleme analizi problem çözümleri Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Tolga Zaman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Multivariate Data Analysis ,Joseph F. Hair (Author), William C. Black (Author), Barry J. Babin (Author), Rolph E. Anderson (Author), Pearson Education, 7th Edition, 2009. Byrne (2009) Structural Equation Modeling With Amos: Basic Concepts, Applications, And Programming, 2nd Edition. Taylor And Francis Hair, J., F., Anderson, R., E., (2010). Multivariate Data Anlaysis, Lousiana State Universit.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Mühendislikte sıkça kullanılan analizler ve temel çok değişkenli veri analizi teknikleri anlatılacaktır. Yapılan analizlerde uygun metodun seçimi, varsayımların incelenmesi, analizin yapılması ve sonuçların yorumlanması üzerinde durulacaktır.
  Dersin İçeriği Login Basic statistics Basic statistics Introduction to multivariate statistics in engineering Data modeling techniques in engineering Data manipulation and data adaptation Factor analysis in engineering Regression analysis in engineering Discriminant analysis in engineering Logistic regression in engineering Clustering analysis in engineering Multivariate analysis of variance in engineering (Multiple Anova, MANOVA) Regression problem solutions Cluster analysis problem solutions
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 3
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 3
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. -
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 3
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 3
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 4
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 4
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. -
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster