ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doktora Tezi KMÜ900 GÜZ-BAHAR 0+0 Z 24
  Öğrenme Çıktıları
  1-İleri düzeyde bilgiye ulaşabilir, edindiği bilgileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sınırlı veya eksik verileri, bilimsel yöntemlerle ve farklı disiplinlere ait bilgilerle tamamlayarak kullanabilir.
  2-Bilime veya teknolojiye yenilik getirebilecek, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştirebilecek ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilecek kapsamlı ve bağımsız bir çalışma yapabilir.
  3-Özgün bir araştırma çalışmasını, modern ve teknik yöntemleri kullanarak tasarlar, uygular ve bu çalışmayı bağımsız olarak sonuçlandırabilir.
  4-Araştırma guruplarına liderlik yapar, karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm yöntemleri geliştirebilir.
  5-Tez çalışması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, ulusal ve uluslararası ortamlarda sunulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
  6-Alanındaki, bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip eder, bunların etkilerinin ve sonuçlarının eleştirel analizini yapıp değerlendirerek bilimsel tarafsızlık bilinciyle topluma aktarır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1520300
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 1002815420
  Toplam İş Yükü(Saat)   720
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     24 ---- (24)
  Dersin AKTS Kredisi   24
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  2 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  3 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  4 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  5 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  6 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  7 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  8 Ara Sınav
  9 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  10 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  11 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  12 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  13 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  14 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  15 Doktora tez konusuna yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Anabilim Dalı Danışman Öğretim Üyeleri
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ahmet Yartaşı

  2-)10371 10371 10371

  3-)Doktor Öğretim Üyesi Ömer Faruk Dilmaç

  4-)Doktor Öğretim Üyesi Nesibe Dilmaç

  5-)Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Bora Akın

  6-)Doçent Dr Barış Şimşek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerin alanı ile ilgili bilimsel bir konuda yeni bir sistem modellemeye, güncel teknikleri kullanarak tasarlamaya ve yeni yöntemler geliştirebilmesi için gerekli olacak bilgileri elde etmesine ve uygulamaları yapmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca, belirli bir zaman dilimi içinde toplumsal, bilimsel ve etik kurallara uygun bağımsız bir çalışma yapabileceğini ortaya koymasını ve bulgularını ulusal ve uluslararası ortamlarda yayınlamasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Doktora tezi, yeni yöntem ve fikirlerin ortaya çıktığı araştırma çalışmalarına bağlı olarak yapılması gereken özgün bir çalışmadır. Tez çalışması önceden belirlenmiş ve ilgili jüri tarafından uygun görülmüş bir konuya yönelik olup anabilim dalındaki bir öğretim üyesi tarafından yönlendirilir. Öğrencilere, literatür ile ilgili bilgiler, araştırılan konu ile ilgili çözüme uygun yönlendirme, araştırmada etik kurallar hakkında destek sağlanır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular. 5
  2 Alanında, üst düzeyde bilimsel araştırma yaparak en son gelişmelere genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 5
  3 Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 5
  4 Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar. 5
  5 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar ve uygular; bu süreci yöneterek sonuçlandırır. 5
  6 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir. 5
  7 Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar. 5
  8 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır. 4
  9 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur. 5
  10 Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster